Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

December 2021


Nu är höstterminen snart slut och om en dryg vecka väntar julledighet för alla våra elever och medarbetare. Det har varit en intensiv men rolig termin där vi bland annat utökat vår skola med förskoleklass till årskurs 3. Skolan för de äldre eleverna har löpt på parallellt med allt vad det innebär. Nu hoppas jag att alla får tid att återhämta sig och få energi för att ta sig igenom ännu en termin.


Terminen som gått
Även den här terminen har präglats av coronavirusets framfart. Vi har klarat oss utan att behöva låta eleverna arbeta på distans vilket är det bästa för elevernas kunskapsutveckling. Vi har dock haft många sjuka och frånvarande, både bland elever och personal, vilket också är ett bra kvitto på att alla tar ansvar och är hemma när man uppvisar symtom. I skrivande stund är det dock fler sjukdomar än covid-19 som florerar vilket gör att vi måste fortsätta ta ansvar och hålla barnen hemma när de är sjuka.

Vi har under första halvan av terminen fokuserat på struktur för eleverna på flera olika sätt. Vi har bland annat jobbat med bildstöd i de lägre årskurserna, vi har arbetat med att stötta eleverna i användandet av sin loggbok i alla årskurser och vi har för de äldre eleverna arbetat med att skapa tydliga scheman och vi har fokuserat mer på tydliga uppgifter för eleverna att arbeta med. I den uppföljningsenkät vi gjorde med eleverna i årskurs 4-9 i mitten av terminen kunde vi också tydligt se en ökad nöjdhet hos eleverna gällande känslan av nyttan med loggboken. Vi kunde också se att eleverna i högre grad upplevde studiero i skolan vilket vi ser som en konsekvens av att eleverna har en bättre förståelse för vad de ska göra och hur de ska lösa uppgiften.

Under andra halvan av terminen har vi påbörjat ett arbete kring läsning och vikten av läsning i alla ämnen. Dagen samhälle blir alltmer textintensivt och det är viktigt att stötta eleverna i deras lässtrategier för att de ska förstå vad de läser. Detta arbete kommer fortlöpa över tid och kan inte utvärderas än.

Vi har också under terminen fortsatt arbeta med trygghet och trivsel. Vi fortsätter med arbetet vi påbörjade under förra läsåret som bland annat innefattar hur vi pratar och uttrycker oss. Vi utgår från Borås stads projekt “En kommun fri från våld”. Vi jobbar med detta för alla elever från förskoleklass till årskurs 9.

Alla elever har kämpat på bra med sina studier under terminen. Eleverna i förskoleklass till årskurs 3 kommer få ett terminsomdöme i samband med utvecklingssamtalet i januari. Eleverna i årskurs 4-9 kommer i dagarna som kommer få reda på betygen på sina betygssamtal. Syftet med betygssamtalet är att eleverna ska få upp ögonen för vad de åstadkommit, en motivering till det betyg de fått men också vägledning till hur de ska arbeta vidare nästa termin. Alla elever får ett digitalt dokument där de förbereder sig och där betyg och slutmålsrekommendation kommer fyllas i. Sätt dig gärna med ditt barn och gå igenom denna och börja fundera kring lämpliga mål tillsammans innan ni ansluter till utvecklingssamtalet. Då är alla väl förberedda inför samtalet. För eleverna i årskurs 4 och för ett flertal elever i årskurs 6 väntar betyg för första gången. Eftersom alla ännu inte läst alla ämnen så kommer de inte få betyg i alla ämnen. Mer information om detta får ni som är berörda i separat följebrev till betygen.

Vårterminen 2022

Riktlinjer för corona fortlöper - håll i håll ut
Utifrån rådande smittläge så kommer vi fortsatt behålla de riktlinjer som vi har idag. Vi hör i media att antalet smittade ökar nu men det är samtidigt väldigt få på skolan som konstaterats smittade. Jag tror att det faktum att vi varit väldigt snabba med gurgeltester gjort att vi kunnat hitta enstaka symtomfria elever som varit positiva och därmed kunnat bryta smittkedjor i tid. Det är fortsatt mycket viktigt att du som förälder meddelar mig om ditt barn testar positivt för covid och håller ditt barn hemma om det har symtom i enlighet med gällande riktlinjer.

Utifrån smittläget i samhället förlänger vi riktlinjen att föräldrar eller andra utomstående inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med rektor. Det innebär också att utvecklingssamtal, möten med föräldrar och andra externa parter fortsatt kommer hållas digitalt.

Utvecklingssamtal digitalt via Meet
Nästa läsår inleds med utvecklingssamtal 4-5 januari. Utvecklingssamtalen kommer hållas digitalt via Google Meet på samma sätt som i början av höstterminen. Ni kommer få en inbjudan till samtalet via mejl. Det är bra om du och ditt barn är förberedda och har tittat igenom det betygssamtalsdokument som era barn har där man bland annat kan utläsa vilka målrekommendationer som ämneslärarna satt upp.

Starttider nästa läsår
Nästa läsår inleds med utvecklingssamtal 4-5 januari, se ovan.

Fredag 7 januari börjar skolan.

För elever i förskoleklass till årskurs 3 börjar skoldagen klockan 8.15 och slutar som vanligt. För elever i årskurs 4-9 börjar skoldagen klockan 9.00 och slutar samma tider som vanligt.

Vi har inga PH-samtal denna dag.

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen, kunskapsskolan.se/boras

Viktigt om mejlutskick
På senaste tiden har en del föräldrar inte fått de utskick som lärare gjort via mejl. Det visar sig att vissa mejlleverantörer som outlook, hotmail och live sorterar in deras mejl i skräpkorgen. Kom ihåg att se över detta i ditt mejlprogram och välj att våra mejl inte sorteras som skräpmejl så du inte går miste om någon information.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.