Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2022

Nu är det snart dags för terminens första lov - sportlovet! Inledningen av denna termin har präglats av mycket hög frånvaro hos både elever och personal där uppemot en tredjedel har varit frånvarande. I skrivande stund är frånvaron på mer normala nivåer. Eleverna har arbetat på bra och det är roligt att se hur mycket våra elever lär sig, oavsett vilken årskurs de går i. Nu hoppas jag att alla elever får ett riktigt skönt lov med tid att hämta energi inför nästa del av terminen.

Covid-information
Den nionde februari togs majoriteten av åtgärderna mot Covid-19 bort. De rekommendationer som finns kvar för allmänheten är att man ska vaccinera sig och att man ska stanna hemma vid symtom. Folkhälsomyndigheten har särskilda rekommendationer för vuxna som är ovaccinerade. Ni kan läsa mer om vad som gäller nu på Folkhälsomyndighetens hemsida. I praktiken innebär förändringarna att allmänheten inte längre rekommenderas testning och att reglerna för nära kontakter och hushållskontakter har tagits bort. Vi är alltså tillbaka till en situation där alla elever och medarbetare är välkomna till skolan så länge man är frisk och symtomfri. Det är vi väldigt glada över!

Här på skolan kommer vi att fortsätta påminna och informera om att eleverna ska tvätta händerna ofta och noggrant, vi kommer också fortsätta ha handsprit tillgängligt där handtvätt inte är möjligt, till exempel i matsalen. Det kommer inte att vara några anpassningar i undervisningen men vi kommer uppmana eleverna att spendera sina raster utomhus. Nu är också besökare välkomna till skolan igen.

Även om restriktionerna har tagits bort har vi sett en större frånvaro än normalt bland både elever och medarbetare de senaste veckorna. Vi kommer därför fokusera på undervisningen kommande veckor och senare i vår hoppas vi kunna återuppta olika typer av trivselaktiviteter. Förordningen som möjliggjort för skolor att gå över till distansundervisning på grund av stor medarbetarfrånvaro gäller terminen ut, men vi hoppas att det inte ska behövas.

Jag hoppas att vi nu snart ser slutet på den här pandemin som har påverkat oss så mycket både i skolan och i vår vardag i två års tid!

Utbytesprojekt med Holland
I slutet av vecka 7 och ett par dagar in i vecka 8 har vi besök av 10 elever från Frits Philips-skolan i Eindhoven. Tio av våra elever i årskurs 8 är med i detta utbyte och de holländska eleverna bor hos våra tio värdelever. Senare under våren kommer våra elever åka till Holland och bor då tillsammans med sin holländska kompis. Under veckan kommer de holländska eleverna och deras svenska värdelever bland annat besöka Göteborg, prova på att åka längdskidor och besöka Textilmuséet. Självklart deltar de holländska eleverna dessutom i de svenska värdelevernas undervisning.


Ledigheter
Under läsåret inkommer väldigt många ansökningar om ledigheter, i många fall en hel vecka. Jag vet att det finns många anledningar till att vara ledig vid andra tidpunkter än loven men jag vill att du som förälder noga tänker igenom om detta är det bästa för ditt barn. Om barnet är borta en vecka så missar barnet också en veckas skolarbete inklusive eventuella prov, kursredovisningar och andra delar som inte går att planera om. Många elever har också varit borta från skolan mer än vanligt på grund av covid-19. Funderar du över en längre ledighet önskar jag att du kontaktar mig eller någon av mina biträdande rektorer, Malin Sandbecker eller Eleni Vasiliagou, så vi kan resonera kring ditt barns skolgång och vilken påverkan ledigheten kan få.

Nationella prov
Denna termin är det nationella prov för eleverna i årskurs 3, 6 och 9. Årskurs 6 har i veckan haft sina första prov i svenska. På vår hemsida finns en länk till alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Följ ditt barns utveckling
Nu är vi strax framme vid sportlovet och ditt barn har förhoppningsvis lärt sig mycket fram tills nu. Vid terminsstart i samband med utvecklingssamtalet gjorde ni tillsammans med ert barns handledare en plan för terminen. Denna plan finns att se i ditt barns loggbok. Sätt dig gärna tillsammans med ditt barn och se över hur det går i skolan utifrån terminsplanen och de kommentarer som finns i EDS. För elever i årskurs 6-9 är loggboken digital.

Du som vårdnadshavare kan logga in i Kunskapsporten och ta del av bland annat ditt barns loggbok och EDS. Nedan kommer en påminnelse om hur du går tillväga för att logga in på Kunskapsporten:

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.
  3. Klart!

På sidan du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Har du frågor?

Behöver du hjälp med loggboken är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Till dig som har barn på Kunskapsskolans fritidshem (förskoleklass till åk 3)
Skolverket har ändrat inkomsttaket för år 2022. Det betyder att er fritidsfaktura eventuellt blir något högre från februari månad. Har ni fått ändrad inkomst måste det anmälas på blanketten “Fritidshem - inkomstuppgifter” som du hittar på vår hemsida: Praktisk information - Kunskapsskolan Borås

Föräldraråd
Kunskapsskolan Borås har ett föräldraråd som består av representanter från de olika årskurserna. Föräldrarådet träffas ca 2 ggr per termin tillsammans med rektor, biträdande rektor och ibland även representanter från lärarna eller annan personal. Här kan ömsesidig information ges och Föräldrarådet kan vara en remiss- och referensgrupp inför olika typer av beslut som rör verksamheten. Föräldrarådet är en grupp för samverkan, påverkan och inflytande över Kunskapsskolan Borås verksamhet. Alla som är intresserade kan vara med i Föräldrarådet. Vill du vara med så anmäler du dig till rektor. Nästa möte hålls 8 mars kl 18.00-19.00. Mer information om föräldrarådet finns på vår hemsida Praktisk information - Kunskapsskolan Borås

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen men även läsårstider för nästa läsår, www.kunskapsskolan.se/boras

Följ oss gärna i sociala medier
Kunskapsskolan Borås finns både på Instagram och Facebook. Följ oss gärna för att få en inblick i vår verksamhet.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.