Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Mars 2022

Nu har sportlovet precis passerat och jag hoppas att alla våra elever har kunnat vila ut och fylla på med ny energi för att lära sig saker i skolan. Kriget i Ukraina som nyligen blossat upp oroar många av oss och inte minst alla våra elever. Vi försöker finnas nära eleverna och hjälpa dem att prata om deras oro. Genom sociala medier, tidningar och tv, möter de bilder och beskrivningar av vad som sker och vi försöker hjälpa eleverna att vara källkritiska till vad de ser och hör. Tillsammans med er föräldrar hoppas jag att vi kan minska elevernas oro.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Uppföljning av elevers studieresultat
De två kommande veckorna kommer vi fokusera på att följa upp alla elevers mål och studier på samma sätt som vi alltid gör i mitten av en termin. Vi vet att de flesta elever följer sin planering och att de når sina mål. I vissa fall kan det finnas elever som riskerar att inte nå minst betyget E. Vi kommer kalla föräldrar till barn som riskerar att ej nå betyg E på ett digitalt PH-samtal via Meet under vecka 12. Målet är att ni ska få kännedom samt att ni tillsammans med handledaren har möjlighet att göra en plan för att undvika att eleven inte når godkänt betyg. Om oro finns av annat slag kan handledarna bjuda in till digitalt PH-samtal utifrån detta.

Skolbusskort för nästa läsår, läsår 22/23
Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje nytt läsår för alla som ska börja förskoleklass till årskurs 9 och uppfyller kraven för skolskjuts. Ansökningsperioden är från 1 mars till 15 april. Du ansöker via Borås stads hemsida, boras.se.

Föräldrarådsmöte
Tisdag 8 mars klockan 18.00 är det dags för terminens första föräldrarådsmöte. Anmäl dig till rektor om du önskar delta.

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen men även läsårstider för nästa läsår, kunskapsskolan.se/boras

Följ oss gärna i sociala medier
Kunskapsskolan Borås finns både på Instagram och Facebook. Följ oss gärna för att få en inblick i vår verksamhet.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.