Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev april 2022

Nu har påsklovet passerat och jag hoppas att alla elever fått vila upp sig ordentligt. Vi kommer nu in på slutspurten av terminen och det är inte många veckor kvar innan eleverna lämnar oss för sommarlov. Det har varit ett spännande och intensivt år där vi bland annat startat upp vår nya förskoleklass till årskurs 3-verksamhet där vi har många nöjda barn och föräldrar vilket är mycket roligt. Innan terminen är slut kommer vi också kunna satsa på vår årskurs 4-9-skola bland annat genom att vi kommer anlägga konstgräs på bollplanen bakom skolan. Det känns också väldigt roligt för det har efterfrågats i många år.

Kunskapsskolan - framtidens skola
Kunskapsskolan arbetssätt och pedagogik har ända sedan starten år 2000 varit inriktad på personligt utformad utbildning där eleven sätts i fokus. Med detta som utgångspunkt har vi under åren utvecklat vårt arbetssätt där även förmågor inför framtiden varit i fokus för att låta våra elever få så goda förutsättningar som möjligt inför sitt framtida liv. Vi har också på ett systematiskt sätt arbetat med att medvetandegöra eleven kring sin utveckling som person och människa, sin utveckling som ansvarstagande individ, sina förmågor att lyckas i skolan utifrån ett medvetet arbete med att lära eleven sätta mål och följa upp, utvärdera och vid behov revidera sina mål.

För några veckor sedan släppte UNESCO sin rapport "Reimagining education" som de tagit fram tillsammans med fler än 300 forskare och specialister i mer än 45 länder. Se mer i denna film ISEE Assessment Report: REIMAGINING EDUCATION I sin rapport kommer de fram till att det som vi arbetat med i mer än 20 år - personligt utformad utbildning - är en mänsklig rättighet. Sedan några år tillbaka arbetar även OECD med sitt project "Future och education and skills 2030" där de också kommer fram till att personligt utformad utbildning är viktigt och att även "student agency" som även det finns inbyggt i Kunskapsskolans pedagogiska arbetssätt skapar individer redo för framtiden.

I dagens friskoledebatt hamnar många viktiga delar av vad skolor faktiskt bidrar med i skymundan. Jag är stolt över att vi på Kunskapsskolan bidrar med att forma dagens unga människor att bli medborgare i framtidens samhälle.

För den intresserade finns länkar nedan:
UNESCO Reimagining Education
Learning - OECD Future of Education and Skills 2030

Busshållplatsen
Några dagar innan påsklovet hade helt plötsligt Västtrafik flyttat busshållplatsen på Regementsområdet ner till backen mot Göta. Tyvärr hade vi inte fått möjlighet att tycka till om den nya placeringen. Det blev inte en trafiksäker placering med alldeles för liten yta att samla eleverna på vilket gjorde att Västtrafik backade på denna flytt och nu är åter hållplatsen tillbaka på ursprungsplatsen. Diskussioner finns att flytta den till annan plats inom området men inför detta kommer skolan vara en part i diskussionen för att få till en bra, trafiksäker lösning för alla våra elever.

Skolskjuts läsår 22/23 - påminnelse
Nu har du möjlighet att ansöka om skolskjuts (skolbusskort) för ditt barn inför nästa läsår. Tänk på att du behöver göra detta för varje nytt läsår som ditt barn går i grundskolan. Du ansöker via Borås stads hemsida, boras.se/skolskjuts. Detta gäller barn som är folkbokförda i Borås kommun.

Swimrun
Nu efter flera år av pandemi kan vi åter starta upp vårt projekt Borås City Swimrun. Alla elever i årskurs 7-9 erbjuds att vara med och tillsammans träna för att lyckas ta sig igenom denna tävling där man blandat simmar och springer en bana genom Stadsparken samt längs och genom Viskan. I år går starten 4 juni klockan 12.00. Alla är välkomna att delta i arrangemanget, inte bara elever på skolan. Läs mer på www.borascityswimrun.se - gå in och anmäl dig tillsammans med en vän, ditt barn, en kollega eller någon annan. Våga utmana dig själv och hjälp oss att skapa ett kul evenemang genom ditt deltagande.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.