Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev juni 2022

Nu är det bara ett fåtal dagar kvar av detta läsår. Det har verkligen varit ett spännande läsår där vi utökat vår verksamhet med förskoleklass, lågstadium och fritidshem samtidigt som vi arbetat för att fortsatt hålla hög kvalité på den gamla verksamheten. Under läsåret fick vi ta oss igenom ännu en omgång av covid och sedan februari så har vi också ett krig i Europa som påverkar oss alla. Roligt var att så många elever ville samla in pengar till Rädda barnen under sponsorloppet som vi hoppas kommer barn i Ukraina till gagn på ett bra sätt.

Enkätresultat
När eleverna slutar skolan så samlas vi alla som arbetar på Kunskapsskolan för att utvärdera läsåret som gått och för att sätta nya mål för nästa läsår. Alla elever och föräldrar har erbjudits att under mars månad svara på en enkät som är en del i vår utvärdering. Jag har precis gått igenom resultaten med mina medarbetare och med skolans föräldraråd.

Utifrån föräldrarnas svar kan vi se att vi fortsatt har en generellt hög nöjdhet med skolan. Man visar hög nöjdhet med lärarna, med den stöttning som de personliga handledaren ger barnen i basgrupperna, med utvecklingssamtalen, med den information man får från skolan och med den personlighetsutveckling som kunskapsskolans arbetssätt ger barnen.

Vad gäller elevenkäten så är det eleverna i årskurs 4-9 som svarat på denna. Från deras svar kan vi se en ökad nöjdhet med de personliga handledarna, ökad nöjdhet med innehållet på PH-samtalen där vi blivit bättre på att prata om studiestrategier, ökad nöjdhet med loggboken och upplevelsen av studiero på skolan har ökat. Vi kan se att elevernas trygghet och trivsel minskat något samtidigt som man tycker att lärarna i högre utsträckning skapar ordning och reda. Handledarna försöker nu under de sista basgruppssamlingarna diskutera resultaten med eleverna för att få reda på vad som ligger bakom siffrorna och utifrån det förstå vad vi kan göra för att förbättra oss ytterligare.

Skolavslutning
Skolavslutningen hålls fredagen den 10 juni.
Elever i förskoleklass till årskurs 3 träffas som vanligt i basgruppsrummen klockan 08.15 och klockan 09.00 startar deras skolavslutning ute på skolgården på årskurs 4-9-skolan på Lagercrantz plats 9. Skoldagen slutar efter denna avslutning och fritidsverksamheten tar vid för de som som har plats i fritidshemmet. Föräldrar är hjärtligt välkomna till avslutningen!

Elever i årskurs 4-9 träffas i basgruppsrummen klockan 09.00. Klockan 10.00 startar deras skolavslutning på skolgården och skoldagen avslutas efter detta. Föräldrar är hjärtligt välkomna till avslutningen!

Utvecklingssamtal i augusti
Vi gör en förändring gällande utvecklingssamtalen vid läsårets start. Utvecklingssamtalen i augusti kommer hållas under eftermiddagarna första skolveckan samt under PH-samtalstid andra skolveckan. Flera andra kunskapsskolor har provat detta under nuvarande läsår och det har varit uppskattat. Även vårt föräldraråd ställde sig positiva till denna modell. Vi tror vi får en bättre start av läsåret på detta sätt. Vi får utvärdera och se efter nästa läsår.

Eleverna i förskoleklass till årskurs 3 kommer första veckan gå i skolan klockan 08.15 till klockan 12.00. Utvecklingssamtal tar vid från klockan 14.00.

Eleverna i årskurs 4-9 kommer första veckan gå i skolan klockan 09.00 till 12.00. Utvecklingssamtal tar vid från klockan 14.00.

Skolstart och start fritidsverksamheten
Skolan startar måndag 15 augusti för alla våra elever. Fritidshemmet för förskoleklass till årskurs 3 öppnar måndag 8 augusti men har stängningsdagar 11-12 augusti då vi har fortbildning för personalen.

Skolbusskort
Det skolbusskort ditt barn har haft under det här läsåret gäller till 15 september så spara det ifall det nya inte kommer i tid. När det nya kommer, se till att ditt barns namn skrivs på baksidan av kortet. Det underlättar för oss att återlämna skolkortet till sin ägare om det skulle komma bort.

Swimrun
4 juni är det dags för Kunskapsskolans swimruntävling, Borås City Swimrun igen. Den har varit inställd de två senaste åren på grund av pandemin men nu är det dags igen. Läs gärna mer och anmäl dig på borascityswimrun.se. Om du inte vill vara med så kom gärna och heja fram våra tävlande i stadsparken. Starten går klockan 12.00.

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar och tackar för förtroendet att varje dag få träffa era barn i skolan!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.