Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Välkommen till läsåret 2022-2023! Jag hoppas att ni haft en skön och avkopplande sommar och att ni alla ser fram emot att skolan ska börja igen. På skolan har vi sedan en dryg vecka tillbaka varit igång med att förbereda och planera inför att eleverna kommer igen. Det ska bli väldigt roligt att träffa både gamla och nya elever nästa vecka.

Skolstart läsår 2022/2023
Skolan börjar för alla elever måndag 15 augusti.

Första veckan går eleverna kortare dagar i skolan då vi har utvecklingssamtal på eftermiddagarna. Under första veckan går elever i årskurs F-3 i skolan klockan 08.15-12.00 och därefter fritids för de som behöver, årskurs 4-9 går i skolan klockan 09.00 - 12.00.

Lunch serveras redan första dagen.

Fritidshem F - årskurs 3
Vårdnadshavare till elever i F-3 som har barn på fritids har fått ett separat brev från lärarna i fritidshemmet. I detta brev finns viktig information bland annat gällande rutiner kring hämtning och lämning som jag önskar att ni alla tar del av. För information har Kunskapsskolan nu börjat med e-fakturor för er som vill nyttja det till fritidsavgiften.

Extra studietid
Under sommaren har ett flertal nya förändringar i skollagstiftningen trätt i kraft. En av dem är att elever i årskurs 4-9 har rätt till ytterligare 2 timmar frivillig studietid varje vecka. För vår del innebär det att elever har möjlighet att stanna på ytterligare ph-tid eller att delta på extra studietid som leds av ämneslärare. Handledarna avgör vad som passar eleven bäst beroende på uppgift och behov.

Lokalförändringar
Under sommaren har vi gjort en hel del uppdateringar på skolan. Det gäller främst skolbyggnaden för eleverna i årskurs 4-9. Vi har satt upp ljudabsorbenter på väggar för att få ner ljudnivån i korridorer och basgruppsrum, vi har bytt ut alla blandare på toaletterna till sensorstyrda blandare för att spara på energi och vi har skapat en ny fokuszon på plan 4 där elever som vill ha extra lugn och ro kan arbeta. Vi har en ny avdelning på plan 4 för eleverna i årskurs 6 där de har egna basgruppsrum. På bollplanen har vi lagt konstgräs och vi har rivit den gamla scenen för att få större yta för eleverna att röra sig på. I omklädningsrummen i idrottshallen finns nu duschbås där eleverna kan låsa om sig när de duschar och vi hoppas med detta att fler elever kommer duscha efter idrottslektionen.

Under sommaren har vi också haft sommarjobbande ungdomar, flera före detta elever, som arbetat på skolan. De har målat, burit möbler, tagit bort klotter och ordnat med massor av andra saker vilket gör att våra elever nu kommer uppleva en riktigt fin skola när de kommer tillbaka. Vi hoppas verkligen att alla våra elever respekterar sin fina skola framöver.

Sjukanmälningar
Precis som tidigare använder vi oss av Skola24 för all frånvarohantering. Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn varje dag. Enklast sjukanmäler du via Skola24-appen. Det går även att ringa in sjukanmälan på 0515-86905. Sjukanmäl ditt barn senast klockan 08.00.

Kommunikation med skolan
Som förälder och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Borås får du information om vad som händer från lite olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs och fritids skickar ut. Här kommer du bland annat få information om skolan och information om vad som händer i ditt barns årskurs.

Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till handledaren som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare.

Koordinator Helena Sundbaum och koordinator/IT-ansvarig Robert Ericson finns på skolan och kan svara på frågor som inte är ämnesspecifika. Ni är också förstås välkomna att kontakta oss skolledare. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Logga in i Kunskapsporten som vårdnadshavare
Vi förväntar oss att du som förälder är delaktig i ditt barns skolgång. Om du har barn i årskurs 4-9 är bästa sättet att varje vecka sätta sig en stund med sitt barn och be barnet logga in på Kunskapsporten och visa sin digitala loggbok med sin terminsplanering och även visa arbetsgångar och vilka uppgifter eleven arbetar med just nu.

Som vårdnadshavare har du också möjlighet att logga in genom vår föräldrainloggning och ta del av bland annat ditt barns loggbok i Kunskapsporten utan att ditt barn är med. Du loggar in med BankID. Du kan inte se riktigt allt som du ser om ditt barn själv loggar in.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med Mobilt BankID.
  3. Klart!

Behöver du hjälp att hitta i Kunskapsporten är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Skolmat - viktigt om allergier
Vi får fortsatt vår mat från restaurang Ryda. Det är väldigt viktigt för oss att våra elever får rätt mat. Är du osäker eller har frågor så mejla till kökschef Josefin Ericson, josefin.ericson@kunskapsskolan.se.

Skolbusskort
Ni som ansökt om skolbusskort bör ha fått dessa till skolstarten. Be ditt barn skriva namn på baksidan av kortet. Det underlättar när vi hittar borttappade kort. Kortet är en värdehandling!

Kalendarium för läsår 2022/2023
Hela kalendariet för läsåret ligger nu på vår hemsida, kunskapsskolan.se/boras

Välkommen till ett nytt läsår!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.