Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Vilken härlig skolstart vi har fått! Det är fantastiskt att se våra nya unga elever i årskurs F-3 möta våra nya lokaler, träffa nya kamrater och inte minst möta medarbetarna som arbetar med vår F-3- verksamhet. Men det är precis lika roligt att träffa alla våra äldre elever i årskurs 4-9 som går hos oss i vår gamla skola. Att arbeta med era barn är roligt och stimulerande och nu när en dryg månad gått på nya läsåret känner jag att jag med fog kan säga att vi fått till en bra terminsstart.

En reflektion om skolstarten
Under sommaren gjorde vi en hel del satsningar i den gamla årskurs 4-9-skolan. Vi har de senaste åren brottats med att det varit trångt med plats i tysta rummet, det har varit lite slamrigt i korridorer och i vissa rum, elever har blivit sämre på att duscha efter idrotten, det har ibland varit för få platser att skriva projektprov och det har för vissa elever som börjar i årskurs 6 varit ett väl stort steg att gå från årskurs 5 till årskurs 6. Under sommaren gjorde vi en hel del satsningar som jag skrev om i förra rektorsbrevet inför läsårsstart. Nu när det gått en dryg månad och kan vi verkligen se att det vi satsat på gjort stor skillnad. I mina samtal med både elever och medarbetare säger de flesta att de ser en markant skillnad jämfört med tidigare. Det är tystare på skolan i allmänhet, många elever har hittat till vår nya fokuszon “Sidenvägen” där de kan arbeta enskilt i en lugn miljö, alla får plats att skriva projektprov när de planerat att göra detta, eleverna i årskurs 6 verkar trivas i sin nya miljö där vi sen successivt kan introducera dem för våra större workshopar inför högstadiet och jag hoppas att fler elever känner sig bekväma att duscha i de nya “hytter” som vi byggt för att man ska få en egen privat plats när man duschar. Jag kan även se att den nya konstgräsplanen är mycket uppskattad när jag tittar ut genom mitt fönster vilket jag är mycket glad för. Förra året var ju ett år där vi fick lägga mycket energi på vår nya skola för F-3 så det känns väldigt roligt att vi kunnat satsa på vår gamla skola inför detta läsår.

Eleverna har kommit igång bra med sina studier och vi arbetar för att jobba mer ämnesintegrerat med eleverna. Vi har ju goda förutsättningar att göra detta med våra tematiska kurser men vi har även hittat och startat upp spännande ämnesintegrerande projekt med andra ämnen. Jag tror att det är bra av flera anledningar. Dels är vi mån om elevernas tid på ett annat sätt när eleven kan göra en uppgift eller inlämning som bedöms av flera ämneslärare istället för att varje ämneslärare skapar en egen uppgift eller inlämning, dels märker vi att elevernas kunskaper ökar när de ser hur olika ämnen hänger ihop. Det spelar ingen roll om man går i lågstadiet, mellanstadiet eller högstadiet, vi arbetar mer eller mindre ämnesintegrerat i alla stadier.

Lärarna på skolan har också kommit igång med vårt fortbildningsområde som handlar om språkutvecklande arbetssätt. Syftet är att skapa större medvetenhet hos lärarna kring de texter vi låter eleverna arbeta med och att vi även ökar begripligheten i uppgifterna som eleverna ska arbeta med. Ett mycket spännande område som vi kommer arbeta med under hela läsåret. Extra intressant är det faktum att boråsforskaren Fredrik Zimmerman på Högskolan i Borås precis skrivit en ny bok där han poängterar vikten av att jobba med mer begripliga uppgifter främst för killar som annars tenderar att inte våga prova på att arbeta med uppgifterna. Det känns som vi ligger rätt i fokus utifrån detta.

Sammanfattningsvis vill jag påstå att vi gjort en riktigt bra skolstart och att vi alla ser framemot att arbeta vidare under läsåret när vi har fått en sån bra start.

Elever som blir sjuka under dagen
Vi är en stor skola och det finns så gott som dagligen elever som går hem som känner sig hängiga eller sjuka. Vi förstår att det kan vara svårt att som vårdnadshavare göra en bedömning på distans av hur eleven mår så därför kommer här ett förtydligande kring våra rutiner om någon elev blir sjuk under dagen.

Om en elev känner sig sjuk så är det bästa att de kontaktar sin personliga handledare som känner eleven väl. Om eleven inte hittar handledaren kan eleven såklart prata med någon annan lärare på skolan.Läraren gör en bedömning av elevens tillstånd och om man bedömer att eleven behöver gå hem säkerställs att du som vårdnadshavare kontaktas, antingen av läraren eller av eleven själv. Det är sedan du som vårdnadshavare som sjukanmäler i Skola24. Om läraren känner sig osäker konsulteras skolsköterska som gör en professionell bedömning av elevens tillstånd. Kom ihåg att sjukanmäla varje dag som ditt barn är hemma från skolan.

Busshållplatsen flyttas
Västtrafik meddelar att de i månadsskiftet oktober - november kommer flytta busshållplatsen som ligger på regementsområdet för linje 6. Från månadsskiftet kommer bussen istället köra upp vid Cirkle K och stanna vid infarten till kasernområdet (det stora området framför de gamla regementsbyggnaderna) strax intill skolgården till vår F-3-skola. Det betyder att alla elever som vill åka med linje 6 behöver gå över kasernområdet för att komma till busshållplatsen. Jag uppmanar alla föräldrar som hämtar barn som går i årskurs 4-9 att köra försiktigt på kasernområdet framöver. Hela kasernområdet är ett gångfartsområde, dvs du får endast köra i gångfart, 6-7 km/h.

Jag har tillsammans med fastighetsägare och bostadsrättföreningarna på området sett över hur vi kan få till fartdämpande åtgärder. Detta kommer vi åtgärda så snart som möjligt. Allt för att skapa en säker trafikmiljö för våra elever.

Jag vill också uppmana dig som förälder som lämnar barn till 4-9-skolan att inte köra in bland de parkeringar som ligger närmast skolan. Det är privat område för de boende på området. Lämna ditt barn vid idrottshallen eller vid någon av gavlarna på 4-9-skolan. För dig som är förälder till barn på F-3-skolan uppmanar vi att lämna utanför huvudentrén framöver då bussarna framöver kommer stanna nedanför trappan till skolgården. Alternativt att du parkerar på den lilla parkeringen mittemot dagens avlämningsplats nedanför trappan där bussen nu kommer stanna och går med ditt barn över gatan in mot skolan.

Påminnelse om Extra studietid för årskurs 4-9
Sedan skolstarten erbjuder vi eleverna i årskurs 4-9 extra studietid genom att stanna på ytterligare ph-tid eller att delta på extra studietid som leds av ämneslärare. Vi erbjuder extra studietid tisdagar klockan 14.20-15.10 med Anna-Carin och Ankin, onsdagar klockan 8.15-9.00 med Ankin, torsdagar klockan 8.15-8.45 med Jenny och fredagar klockan 8.15-9.00 med Anna-Carin. Uppmana gärna ditt barn att komma på denna tid om de behöver lite extra hjälp eller behöver arbeta ikapp med något de inte hunnit med.

Kommunikation med skolan
Som förälder och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Borås får du information om vad som händer från lite olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs skickar ut. Här kommer du bland annat få information om skolan och information om vad som händer i ditt barns årskurs.

Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till handledaren som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare.

Koordinator Helena Sundbaum och koordinatorsassistent Robert Ericson finns här och kan svara på frågor som inte är ämnespecifika. Ni är också förstås välkomna att kontakta oss skolledare, Malin Sandbecker (årskurs F-6), Eleni Vasiliagou (årskurs 7-9) eller undertecknad. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Kalendarium för läsår 2022/2023
Hela kalendariet för läsåret ligger på vår hemsida, kunskapsskolan.se/boras

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.