Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Vi har nu lämnat sportlovet bakom oss och närmar oss påsklovet. Vi vet att tiden, som alltid, går snabbt på vårterminen. Tala gärna med ditt barn om att använda tiden vi har väl och att reflektera över studieteknik tillsammans så som vi också gör veckovis på ph-samtalet. Tillsammans får vi alla barn att nå så långt som möjligt.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 19 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.


Uppföljning av elevers studieresultat
De två kommande veckorna kommer lärarna fokusera på att följa upp alla elevers mål och studier på samma sätt som vi alltid gör i mitten av en termin. Vi vet att de flesta elever följer sin planering och att de når sina mål. I vissa fall kan det finnas elever som riskerar att inte nå minst godkänd nivå. Målet är att ni som föräldrar ska få kännedom om ditt barn riskerar att inte nå godkänd nivå och att ni, om så är fallet, tillsammans med handledaren har möjlighet att göra en plan för att eleven ska nå godkänt nivå.

Skolbusskort för nästa läsår, läsår 23/24
Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje nytt läsår för alla som ska börja förskoleklass till årskurs 9 och uppfyller kraven för skolskjuts. Ansökningsperioden är från 1 mars till 15 april. Du ansöker via Borås stads hemsida, boras.se.

Föräldrarådsmöte
Tisdag 16 maj klockan 17.30 är det dags för föräldrarådsmöte. Jag återkommer med mer information när det närmar sig. Anmäl dig till rektor om du önskar delta.

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen men även läsårstider för nästa läsår, kunskapsskolan.se/boras

Följ oss gärna i sociala medier
Kunskapsskolan Borås finns både på Instagram och Facebook. Följ oss gärna för att få en inblick i vår verksamhet.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.