Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Borlänge

Rektor Carolina Browall berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt läsår! Här på skolan råder nu en febril aktivitet inför uppstarten. Några medarbetare har lämnat oss och en del är nytillkomna. Genom detta har vi också höjt behörigheten bland lärarna och har nu flera legitimerade lärare bland kollegiet än tidigare. På skolan finns nu tre förstelärare med uppdrag inom värdegrund, integration och IKT. Efter jul har vi ytterligare en förstelärare som just nu genomgår sin meritering. Andra förändringar är att vi omorganiserat elevhälsans arbete med nya arbetsgångar och nya medarbetare. Under sommaren har vi flyttat bildsalen och textilslöjdsalen och skapat tysta rum för eget arbete i workshops.

Tyvärr finns covid-19 kvar, likaså våra riktlinjer och vårt förhållningssätt till hanteringen av viruset. Vi följer fortfarande såväl Utbildningsdepartementets som Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. Svårigheten i arbetet med detta kvarstår men vi tar utmaningarna där de är och löser det tillsammans, med utgångspunkt i det arbete vi genomförde i våras. Vi känner oss trygga i det arbetet och håller er fortlöpande uppdaterade gällande detta.

Upprop sker på förmiddagen måndag den 17/8 och under eftermiddagen påbörjas utvecklingssamtal för att sedan fortsätta under tisdag den 18/8 och onsdag den 19/8. Utvecklingssamtalen kommer genomföras via länk på Google Meet och i vissa fall sker utvecklingssamtalen utomhus, i anslutning till skolan. Information gällande detta kommer vårdnadshavare tillhanda via melj. Torsdag den 20/8 är det basgruppsdag för alla elever och fredag den 21/8 har vi skolans dag som bygger på samarbete och Kunskapsskolan Borlänge andan, något vi valt att kalla KS Andan och är vi kommer jobba mycket med framledes.

Återigen måste jag påtala vilket engagerat gäng medarbetare det är här på Kunskapsskolan i Borlänge! Alla drar sitt strå till stacken, vi har högt i tak och samarbetar på ett fint sätt för våra elever! Vi ser alla fram emot det kommande läsåret och längtar efter att skolan blir fylld av alla elever!

Hälsningar från Carolina Browall, rektor Kunskapsskolan Borlänge

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.