Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Borlänge

Rektor Carolina Browall berättar om händelser på skolan.

Januari 2020

Hej och god fortsättning på det nya året!

Läget med smittspridningen i samhället ser fortsatt mycket svår ut och vi på skolan gör vårt bästa för att hitta så bra lösningar som möjligt för att minska risken för smittspridning. Vår utgångspunkt är att eleverna ska ha rätt att vara i skolan så långt det är möjligt. Vi informerar elever, medarbetare och vårdnadshavare regelbundet om de riktlinjer, rekommendationer och allmänna råd som gäller i vår region. Vi som skola har vidtagit omfattande åtgärder för att minska trängsel och risken för smittspridning hos oss. Vi följer även det regionala smittskyddets instruktioner för smittspårning vid eventuella fall av bekräftad covid-19 med koppling till en skola.

Beslut kan tas om fjärr-/distansundervisning på högstadiet om alla andra åtgärder har vidtagits, men trängseln ändå bedöms vara för stor. Distansundervisning kan även ske om antalet frånvarande medarbetare är för stort för att skolan ska kunna ha öppet, eller på inrådan av Folkhälsomyndigheten alternativt det regionala smittskyddet.

Från och med måndag den 18/1 och två veckor framåt går årskurs 7, 8 och 9 över till fjärrundervisning på deltid. Information om detta ges direkt till berörda elever och vårdnadshavare. Detta innebär också att åk 4-6 har möjlighet att sprida sig mer i skolans lokaler och därmed minska trängsel.

Vi hoppas att vi efter dessa två veckor ska kunna återgå till att samtliga elever har närundervisning men vi kommer invänta att besluta om det så att vi fattar rätt beslut utifrån smittläget. Mer detaljerad information om hur schemat påverkas får ni av era barns handledare.

Det är nu dags för samtliga vårdnadshavare i Kunskapsskolans grundskolor att genomföra Skolinspektionens enkät.

Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den. Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Under slutet av december gick Skolverket ut med att resterande delar av de nationella proven för årskurs 6 och 9 är inställda. Ämneslärarna kommer se över om det finns delar av elevernas förmågor i ämnet som de behöver få mer kunskap om. Det kan bli aktuellt med mindre prov för att få denna kunskap men omfattande prov liknande de nationella proven kommer inte hållas.

Under hösten har vi tyvärr haft problem med skadegörelse i skolan och i badmintonhallen. Trots flertal samtal med enskilda elever, grupper av elever och vid basgruppsamlingar inleddes denna termin med ny skadegörelse. Vi behöver er hjälp med att tala med era barn om problematiken med skadegörelse!

Ordning och reda är viktigt för alla oss som är verksamma på skolan, elever som medarbetare. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på våra samlingar och vi agerar om vi som skola får reda på att något har hänt. Vi arbetar hela tiden efter att ha stort studiefokus. Det är viktigt att ni pratar om detta hemma och påminner just ert barn vad den kan göra för att bidra till god studiero. God studiero måste vi aktivt arbeta för att ha samt arbeta för att behålla. På skolan har vi ordningsregler samt en åtgärdstrappa vi arbetar efter.

Påminn också era barn om vikten av god handhygien, vi har handsprit utställt över hela skolan samt avstånd och att vara hemma vid minsta symptom. Tack!

Carolina Browall, rektor Kunskapsskolan Borlänge

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.