Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Borlänge

Rektor Carolina Browall berättar om händelser på skolan.

Mars 2021

Hej!

Covid-19 har oss fortfarande i sitt grepp och vi jobbar med anpassningar dagligen. Deltids-fjärrundervisningen för eleverna i årskurs 7-9 rullar på och vi ser att det under rådande förutsättningar fungerar bra. Vi fortsätter självklart att följa de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. bland annat att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän. För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.

Årskurs 9 har precis gjort klart sin ansökan till gymnasiet och kommer i april få en preliminär antagning. Efter det har de som vill möjlighet att göra omval. 1 juli kommer de få det slutliga antagningsbeskedet. Det är slutbetygen i årskurs 9 som samtliga elever i hela Sverige söker in till gymnasiet på och det är därför antagningsbeskedet i april bara är preliminärt eftersom det är höstterminens betyg som man nu har sökt in på.

I slutet av förra året beslutade Skolverket och regeringen att de nationella proven inte skulle genomföras under vårterminen. Skolverket har istället publicerat bedömningsstöd som varje skola kan använda. Vår skola använder sig av delar av bedömningsstödet men också av gamla nationella prov. Detta för att få ett så brett och likvärdigt underlag som möjligt men också för att låta eleverna öva på provsituationer.

Något som är precis som vanligt även under en pandemi är Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät som nu pågår. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Föräldraenkäten startade måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer. Vänligen hjälp oss i vårt förbättringsarbete genom att svara på enkäten, tack!

Under sportlovet har all personal vid Kunskapsskolan i Borlänge genomgått utbildning i isvett och livräddning som ett led i den problematik vi haft under vintern med barn på isen. Även eleverna får denna utbildning inom ramen för idrott och hälsa. Personalen på skolan har också lyssnat på en föreläsning om nya tidens sexualkunskap och samlevnadsfrågor.

Vi ber er att hålla era barn hemma vid minsta symptom. Om någon i hemmet testar positivt för covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test.

Vi vill också påminna om att vi inte tar emot externa besök på skolan. Detta gäller även er vårdnadshavare. Stort tack för er förståelse och ett gott samarbete!

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.