Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Borlänge

Rektor Carolina Browall berättar om händelser på skolan.

Augusti 2021

Hej och välkomna till ett nytt läsår

Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar och att eleverna har laddat batterierna för det nya läsåret!

Kunskapsskolan följer samma läroplan som andra skolor men eftersom vi sätter varje elev i centrum ser vår pedagogik annorlunda ut och ställer andra krav på såväl elever som vårdnadshavare. Vi har höga förväntningar på oss själva men också på vårdnadshavare och elevers engagemang och ansvar. När skolan och hemmet samarbetar når eleverna längre i skolan!

För att kunna stötta eleverna i deras skolarbete ser vi gärna att ni använder vårdnadshavarinloggningen till våra plattformar, gör det till en vana att regelbundet logga in för att hålla er ajour med era barns utveckling och måluppfyllelse.

Från och med höstterminen 2021 är de nationella proven tillbaka. Dessa gäller elever i årskurs 6 och åk 9. Läs mer om de nationella proven på Skolverkets hemsida.

Läsårsplan ligger ute på vår hemsida, kunskapsskolan.se/borlange, där finns också matsedel samt övrig information och information om hur ni gör sjukanmälan; Sjukanmälan ska lämnas av vårdnadshavare innan klockan 08.00. Ring: 0515-86905. Sjukanmälan behöver du lämna varje dag som ditt barn är sjuk.

Skolgårdsprojektet fortsätter och arkitekter ritar på hur vi på bästa sätt kan förbättra vår entré och skolgård samt förändra parkeringsplatsen. Fler pingisbord samt utemöbler är inköpta och på plats.

Ledigheter
Skolan är mycket restriktiv med att bevilja ledighet under terminens gång. Eleverna har fler lovdagar än skoldagar under läsåret och därför bör all ledighet planeras under lov. Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Covid-19
Tyvärr fortsätter covid-19 och dess restriktioner och riktlinjer. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har tre grundläggande principer som vi vill att alla elever följer när de är på skolan:

  1. Handtvätt, eleverna ska noggrant och regelbundet tvätta händerna.
  2. Handsprit, finns på flera platser i skolan och ska användas.
  3. Avstånd, ska hållas när det är möjligt.

Hjälp oss hjälpa eleverna med detta, tack!

Vid minsta symptom skall elev stanna hemma och testa sig för covid-19. Skolan är behjälplig vid smittspårning varför det är viktigt att vårdnadshavare omgående kontaktar skolan vid bekräftad covid-19. Vid bekräftad covid-19 i familjen bör elev stanna hemma i karantän samt följa smittskyddets riktlinjer.

Digitalt informationsmöte för nya elever finns på vår hemsida.

Snart kommer kallelse till föräldramöten och föräldraråd, håll utkik!

Varmt välkomna till läsåret 21/22

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.