Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Borlänge

Rektor Carolina Browall berättar om händelser på skolan.

September 2021

Nu har hösten oss i sitt grepp och höstmörkret börjar komma. Kluvna känslor att säga hej då till sommaren och samtidigt se fram emot höstmyset. Vi har haft trevliga friluftsdagar med taggade elever och genomfört Skoljoggen i trevligt väder.

Måndagen den 27/9 hade vi styrelseordförande Cecilia Carnefeldt på besök tillsammans med två representanter för Kunskapsskolan Sveriges styrelse. De var imponerade av den engagerade och entusiastiska personalen och de nyfikna och frågvisa eleverna samt den välvårdade skolan.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Covid-19
Pandemin fortsätter tyvärr och vi följer fortsättningsvis restriktioner kring avstånd, handhygien, symptom, familjekarantän, testning och smittspårning. Mer information om vad som gäller kring detta hittar ni på Folkhälsomyndighetens hemsida eller på 1177 Vårdguiden. Region Dalarna har påbörjat ett arbete inför vaccination i skolan för elever i åldern 12-15 år, mer information om detta kommer.

På gång i höst
KunskapsskolanS Borlänge fortsätter med skolgårdsprojektet för att utveckla våra utemiljöer, idéskiss har gjorts och projektering är påbörjad. Vi arbetar också med skolbiblioteksprojektet för att öka läsningen hos våra barn men också för att främja en mer studiefokuserad miljö. Vi har också förstärkt vuxennärvaron vid raster och lagt in styrda rastaktiviteter.

Vi jobbar nu vidare mot prognosarbete vecka 41 inför de förlängda ph-samtalen under veckorna 43-45. Under vecka 44 kommer de elever vi ser har ett behov erbjudas lovskola under tisdag och onsdag.

Informationskvällar är planerade torsdag den 11/11 samt 23/11 klockan 17.30-18.30. Dessa är främst riktade till vårdnadshavare och elever som är intresserade av att söka till oss framledes så känner ni någon som skulle vara intresserad av Kunskapsskolan så får ni gärna tipsa om de här kvällarna.

Föräldraråd, digitalt på Google Meet tisdag den 26/10 klockan 17.00-18.00. Särskild inbjudan till föräldrarådsrepresentanter kommer tillsammans med dagordning.

Allt gott! Hälsningar Carolina Browall, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.