Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Borlänge

Rektor Erica Sterkenburg berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Nu har vårterminen dragit igång och vi ser fram emot många roliga saker som kommer hända. Bland annat så har vi startat ett skol-IF där elever får planera och genomföra olika idrottsaktiviteter, till exempel så förbereder de just nu en spökbollsturnering. Vi kommer även ha en lässatsning under våren och den första februari har vi vår årliga vinterfriluftsdag.

För årskurs 6 och 9 sker även de skriftliga nationella proven under våren. I denna länk hittar ni datum för när respektive prov kommer att genomföras. Ämnesprovet i moderna språk genomförs den 8 mars. Under de dagar som det är nationella prov kommer ingen ledighet att beviljas. I länken ovan kan ni även läsa lite mer om innehållet i de olika proven. Inför respektive prov kommer eleverna få mer information om hur själva genomförandet går till och de får också träna på upplägget genom att göra gamla nationella prov.

Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Om ni har frågor eller funderingar kan ni som vanligt höra av er till mig!

Hälsningar,
Erica Sterkenburg
Rektor Kunskapsskolan Borlänge

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.