Ansök
Om oss

Elevhälsa

Kunskapsskolans elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsoteamet stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Målet är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever.

Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare i tvärprofessionella team. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Välkommen till oss på elevhälsan

Följande personer ingår i Kunskapsskolan Enköpings team:

Lena Odén

Signe Ritenius Caveness

Louise Stridbäck

Emil Norrström

Malin Botold

Jaana Savolainen

Magnus Mellberg

Zilan Bakac

Telefon: 076-7797696

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.