Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Äntligen fylls skolan med elever och det är jättekul att alla är på plats igen. Extra välkomna är förstås alla nya elever på skolan. Jag får en mycket bra känsla inför året när jag pratar med våra lärare och föräldrarna som är här på alla utvecklingssamtalen nu i terminsstarten. Allting pekar alltså på att det kommer att bli ett mycket bra sista år i våra nuvarande lokaler.

Kvalitet, nöjdhet och betygsresultat
I vår strävan att hela tiden utveckla skolan så vet de flesta av er att vi gör kontinuerliga utvärderingar som ett led i vårt i kvalitetsarbete. Grunden för det är de enkäter som elever och föräldrar svarar på i mars tillsammans med medarbetarenkäten som sker i oktober. Fjolåret är analyserat och vi har tagit fram mål för det nya läsåret som precis startat. Det som varit mycket glädjande är att både elever och föräldrar upplever följande:

  • Vi har bra lärare - mycket glädjande, eftersom det är den avgjort viktigaste parametern för en skolas kvalitet.
  • Nöjda med arbetssättet - de personliga handledningssamtalen, loggboken, våra digitala hjälpmedel och att de får vara med och påverka sitt personliga schema.
  • Skolan är trygg och har bra studiero - något som vi jobbar mycket med och som är grunden för att kunna lära sig saker i skolan.

När vi summerar betygsresultaten från förra året så når vi som vanligt högst i kommunen, vilket är glädjande. Här görs det noggranna analyser mot de nationella proven vilket visar att vi inte sätter för höga betyg på eleverna. Vi tror dock att pojkar har potential att nå ännu högre, eftersom skillnaden mellan pojkar och flickor är större på skolan än motsvarande i riket. Vi får hjälpas åt att peppa dem i år!

Moderna språk
När jag jämför med andra skolor så ser jag att vi i Enköping har lägre andel elever som läser moderna språk, alltså franska, spanska och tyska. Jag vill uppmana alla att prioritera det, både för att det ger möjligheter till ökad kommunikation i världen, och för att det ger extra meritpoäng efter gymnasiet om man väljer att läsa på högskolan.

Förväntningar
Eleverna är cirka 14% av sin vakna tid i skolan uträknat på ett helt år. Vårt uppdrag på den lilla tiden är tydligt formulerat i skollag, läroplan och inte minst i de kursplaner som styr innehållet i skolans 17 ämnen. Jag är både glad och ödmjuk att skola och utbildning har en så central roll i samhället, där många vill vara med och påverka vad vi ska fokusera på och hur vi ska göra det. Det är bakgrunden till varför vi formulerat det förväntningsdokument som alla får på utvecklingssamtalen. Vi tror att alla elever kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra, vilket gynnar alla eleverna i slutänden.

Skolluncherna
Som ni vet började vi den här terminen med vårt nya måltidskoncept tillsammans med vår nya leverantör Närda. Vi har tyvärr stött på en hel del problem nu i uppstartsfasen och arbetar intensivt med att rätta till det. Medarbetarna på skolan har gjort det riktigt bra och har kunnat lösa problemen så att eleverna varje dag fått lunch. Självklart har vi en tät dialog med Närda för att skyndsamt lösa utmaningarna. Vi räknar med att det kommer att bli riktigt bra, men jag får be om visst tålamod även den närmaste tiden.

Nya lokaler
Kanske har ni passerat platsen dit skolan kommer att flytta nästa år och sett att bygget är i full gång. Om inte så kan klicka här för en kort film https://youtu.be/zvyob4tFZ0Y Det kommer att bli en riktigt fin skola och vi ser förstås verkligen fram emot det.

Föräldraråd
Sedan många år har vi ett engagerat föräldraråd dit vi gärna värvar nya krafter. Är du intresserad så hör du av dig till mig eller ditt barns handledare. Vi träffas 4-5 tillfällen varje år klockan 18.00-19.30 och den första träffen är torsdag den 26 september. Varje möte brukar innehålla ett tema och vi skriver protokoll från mötena som skickas ut till alla föräldrar.

Övrigt

  • Parkeringen utanför skolan är trång och vi uppmanar alla de föräldrar som hämtar eller lämnar sina barn att göra det utanför grindarna, gärna utanför Ena-Håbotidningen där det är gott om plats.
  • Följ gärna skolans Facebooksida - där lägger vi regelbundet ut vad som händer i skolan.

Varma sensommarhälsningar

Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.