Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej!

Vårterminen har nu varit igång en månad och det är dags för sportlov. Terminen inleddes med utvecklingssamtal där elev, förälder och lärare enas om elevens individuella mål. Vi betonar som vanligt TUR-mål, det vill säga studiemål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga.

Det märks att många elever är taggade att satsa på högt uppsatta mål och nu är utmaningen att hålla i motivationen hela terminen. Här är det viktigt att ni som föräldrar hänger med - passa på att under sportlovet gå igenom loggboken hemma så att ni är uppdaterade på hur det går för era barn i skolan. Med ett gemensamt stöd från hem och skola så får alla barn de bästa förutsättningarna att nå sina mål.

Tyvärr kan vi återigen konstatera att pojkarnas betygsresultat i höstas är ganska långt efter flickornas. I skolan jobbar vi med detta på olika sätt, bland annat har vi bjudit in gymnasieelever för att berätta om varför man bör jobba hårt även på grundskolan. Andra saker vi fokuserar på är att göra uppgifterna tydliga och att prata mycket om studieteknik, något som förstås gynnar flickorna också. Vi uppskattar om ni hemma också har en dialog med era pojkar om vikten av att fokusera på studierna för att ha bra förutsättningar senare i livet.

Kunskapsskolans egen enkät
Liksom varje år är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola. Det har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för ditt barn och våra andra elever. Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 2 mars och pågår i två veckor. Alla svar är anonyma. När enkäten börjar så kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång.

Nya skolan
Som ni säkert sett så växer den nya skolan snabbt. Bygget följer tidsschemat och skolan kommer att vara klar i sommar så att vi kan flytta in i god tid innan terminsstarten i augusti. Eleverna är förstås nyfikna och vi har genomgångar med dem om hur det kommer att bli i höst.

Nästa år - nya lärare
Intresset för den nya skolan är stort och vi kommer att kunna ta in fler elever. Vi har redan börjat annonsera efter lärare inför hösten. Om ni känner till någon engagerad och kunnig lärare så uppskattar vi förstås tips. Vår annons ligger på vår hemsida, arbetsförmedlingens Platsbank och vi flaggar också för det på Facebook, som jag hoppas att ni delar och gillar!

Bästa sportlovshälsningar!
Lars Jonsson, rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.