Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

November 2020

Hej!

Nu har vi passerat novemberlovet och snart går vi in i slutfasen på terminen. Den här gången blir det inte som vanligt nu när vi är drabbade av pandemin. Vi tvingas ställa in olika traditioner och behöver anpassa vår verksamhet utifrån smittspridningen. Vi uppdaterar er kontinuerligt om vad som gäller för skolan och jag hoppas att ni alla känner er välinformerade om våra rutiner.

När vi drar igång vårterminen så blir det även denna gång utvecklingssamtal på distans. Erfarenheterna från augusti var mycket goda, men vi hoppas förstås att det här är sista gången som vi tvingas till det.

Enkät
För några veckor sedan genomförde vi en mindre enkät med alla elever. Vi hade en hög svarsfrekvens och mycket goda resultat. Jag vill här lyfta fram några resultat som vi har undersökt och som jag tycker speglar skolan:

  • 88% tycker att skolan har bra lärare. Bara 4% är missnöjda och 8% kunde inte ta ställning.
  • 89% anser att personliga handledaren ger bra stöd. 5% inte nöjda och 6% tog ej ställning.

För mig är siffrorna fantastiska, då det är lärarna som gör mest skillnad för en bra skola.

  • 86% av eleverna är trygga. 8% är inte det och 6% tog inte ställning.

Här önskar vi förstås att 100% är trygga. Om vi jämför med andra skolor i landet så är det höga värden, men vi fokuserar på att alla elever ska må bra. På hemsidan har vi lagt ut vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling som mer konkret visar vårt arbete.

Vi har också undersökt studiero och hur väl eleverna uppfattar kunskapskraven i olika ämnen och även här så har vi generellt mycket nöjda elever. Självklart så jobbar vi vidare med att analysera och försöka förbättra oss där vi inte är helt nöjda.

Skolluncher
Sedan några veckor tillbaka har vi Compass som en ny leverantör av skollunch. Vi är mycket nöjda efter den första tiden och ser fram emot ett långsiktigt och bra samarbete med dem.

Föräldraråd
Vi har nyligen haft vårt första föräldraråd på distans. Utifrån förutsättningarna så fungerade det riktigt bra och vi har skickat hem protokollet till alla föräldrar. För oss är föräldrarådet ett angeläget forum - hör av dig om du vill veta mer.

Nya skolan och informationsmöten
Vi är mycket nöjda med våra nya lokaler och det är fortfarande nästan lite svårt att förstå att vi har fått så fina förutsättningar - bra utemiljö, nya möbler, fräscha färger….ja, listan kan göras lång och vi hoppas förstås att vi kan ta emot besökare på skolan snart så fler kan få se hur bra det blivit.

Det är ändå tre saker som jag är lite extra stolt och nöjd över. Idrottshallen - rejält stor och delbar. Biblioteket - centralt placerat och som erbjuder de flesta något bra att läsa. Cafét - trevlig miljö och bra service är viktigt.

I år så kommer vi ju inte att kunna ha några informationsmöten och öppna hus för intresserade elever och föräldrar. Det är synd eftersom det brukar vara uppskattat att komma och se på skolan och träffa oss. På vår hemsida har vi istället lagt upp några filmer som visar beskriver vårt arbetssätt och visar våra fina lokaler. Tipsa gärna för vänner och bekanta!

Återigen - ta hand om er i dessa orostider

Lars Jonsson, rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.