Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 8 januari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Januari 2021-01-08

Hej,
Vi hoppas ni alla har haft en skön julhelg och att eleverna nu är sugna på att komma igång igen. Många är säkert glada över att få träffa kompisar igen efter den väldigt speciella julen vi fått uppleva i år.

I torsdags var det en presskonferens angående Covid-19 där regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket informerade om hur Sveriges grundskolor nu ska arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning. Från och med måndag den 11/1 är det upp till respektive skolhuvudman att fatta beslut om distans-/fjärrundervisning för högstadieelever, tidigare har detta enbart kunnat göras efter rekommendation från det regionala smittskyddet. Att gå över till fjärr- eller distansundervisning ska endast göras som en sista åtgärd för att minska trängseln på skolan och i kollektivtrafiken, detta ska i sin tur minska risken för smittspridning.

Både under höstterminen och nu efter jul har myndigheterna kommit med nya beslut och rekommendationer med kort framförhållning beroende på smittspridningläget regionalt eller nationellt. Det vi kan vara säkra på är att vi kommer ha en annorlunda vår framför oss i skolan och vi måste vara beredda på att hela tiden vara flexibla och ödmjuka inför den situation som råder.

Uppstarten nästa vecka blir därför inte som vi tidigare tänkt utan vi har nu fått styra om och förhålla oss till hur läget ser ut just nu. Under nästa vecka kommer vi inte ha alla högstadieelever på plats samtidigt, detta för att minska trängseln på skolan. Årskurs 4-6 går i skolan enligt ordinarie plan, den nya lagen ger enbart huvudmännen möjlighet att på egen hand besluta om distansundervisning för högstadieelever.

Schemat för nästa vecka:

  • Årskurs 4-6 enligt ordinarie schema
  • Årskurs 7 gå som planerat tisdag till fredag 09.00 - lunch
  • Årskurs 8 går tisdag och onsdag 09.00 - lunch. Torsdag och fredag arbetar eleverna hemifrån men har BG på länk 9.00.
  • Årskurs 9 jobbar hemifrån tisdag och onsdag men har BG på länk 9.00. På torsdag och fredag går de 09.00 - lunch.

Lunch är enligt schema för respektive dag, de som innan jul meddelade att de ville ha skollunch kan komma till skolan och äta de dagar de har distansundervisning. De dagar eleverna är på plats i skolan erbjuds lunch till samtliga som anmält sig till lunchen.

Under nästa vecka kommer ni få information hur vi planerar att undervisningen ska gå till framöver. De riktlinjer som vi informerade om innan jul gäller fortsatt, under nästa vecka kommer vi diskutera ytterligare åtgärder som kan genomföras för att minska risken för smittspridning ännu mer.

Hur arbetar vi på skolan för att minimera smittspridning?
Förutom att vi kommer låta elever på högstadiet få delvis distansundervisning för att minska trängsel fortsätter vi med de åtgärder vi gjorde redan i höstas som till exempel markeringar i golvet, tillhandahålla handsprit och ej blanda elevgrupper i onödan. Vi kommer även att justera start- och sluttider så att alla elever inte trängs i kapprum och trappor samtidigt. Vi har tacksamt nog nya lokaler med mycket bra ventilation. Vi har även satt in extra städning av lokalerna.

Har ni några frågor om hur vi hanterar situationen kring covid-19 på skolan är ni välkomna att kontakta mig, rektor Lars Jonsson, biträdande rektor Lena Odén eller biträdande rektor Fredrik Malmström. Vid frågor kring symtom eller liknande ber vi er att läsa mer på 1177 Vårdguidens hemsida eller kontakta dem via telefon på 1177.

Vänligen,
Rektor Lars Jonsson

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.