Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 13 januari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Januari 2021-01-13

Hej,

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har informerat om hur Sveriges grundskolor nu ska arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning på skolorna och i samhället.

Vi på Kunskapsskolan Enköping ser att vi behöver göra förändringar i vårt upplägg av undervisningen under en period.

Vi har tillsammans med vår huvudman fattat beslut om att gå över på delvis distansundervisning för högstadieeleverna. Detta för att minska trängseln på skolan och i kollektivtrafiken vilket i sin tur ska minska risken för smittspridning här och i samhället. Årskurs 4-6 går i skolan enligt ordinarie schema.

Vi kommer att jobba med en 2-veckorsplan. Den kommer sedan utvärderas och efter det tas det ett nytt beslut om hur vi jobbar framåt, kommande period.

Planen ser ut så här:

De årskurser som står på respektive dag har distans- / fjärrundervisning.

Distansundervisning

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

vecka 3

årskurs 7

årskurs 8

årskurs 9

årskurs 7

årskurs 8

vecka 4

årskurs 9

årskurs 7

Studiedag

årskurs 9

årskurs 7


PH-samtal och basgruppssamlingar sker via länk under distansdagarna. Eleverna kommer att få en dagsplanering med mötesinbjudningar till lektioner av sin basgruppslärare för dessa dagar.

Basgruppsläraren tar upp beställning på de som behöver hämta lunch här på skolan. Eleverna som beställt mat hämtar denna vid köksingången på skolan mellan

10.45 och 12.45. Ring på klockan vid dörren.

Vi tackar för er förståelse för de förändringar vi fått göra dessa veckor och hoppas att vi snart ser en ljusning i läget så vi kan återgå till det normala.

Med vänliga hälsningar,
Lars Jonsson, rektor
Fredrik Malmström, biträdande rektor 7-9
Lena Odén, biträdande rektor 4-6

Information kopplat till Covid-19 och barn hittar du här.

  • Om någon i hemmet har bekräftats sjuk i covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma, enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test.
  • Om ditt barn är hemma för att någon i familjen testat positivt för covid-19 kan ni höra av er till barnets personliga handledare så kan vi göra en plan för hur eleven ska kunna studera hemifrån, vi erbjuder inte distansundervisning för enskilda elever.
  • Alla med symtom stannar hemma.
  • Om symtomen går över inom 24 timmar, behöver man inte testa sig men man ska stanna hemma ytterligare två dygn för att säkerställa att symtomen är tillfälliga.
  • Om symtomen är kvar efter 24 timmar bokar man test och stannar hemma under tiden man inväntar test och testsvar.
  • Vid positivt svar stannar man hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och man ska känna sig frisk.
  • Vårdnadshavare informerar handledare om elev testats positiv, handledaren informerar i sin tur rektor. Detta för att vi ska kunna vara behjälpliga i smittskyddets smittspårning.
  • Vid negativt svar stannar man hemma tills man känner sig frisk (som vanligt).
  • Om man av någon anledning inte kan testa sig stannar man hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och man ska känna sig frisk. (Som om man testat positivt)

På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Om det regionala smittskyddet har gjort bedömningen att vi behöver informera om ett eventuellt bekräftat covid-19 fall som en del av deras smittspårning så görs det utan att nämna namn eller annan personlig information. Det innebär att vi till exempel inte kan säga något om hur en person mår.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.