Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 18 februari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Enköping 2021-02-18

Hej!

Terminen har redan varit igång i över en månad och det är verkligen full fart på skolan. Elever och föräldrar har genomfört utvecklingssamtal på distans och jag har fått många positiva kommentarer om att det har fungerat bra. Vi är redan framme vid sportlovet och jag hoppas att ni alla har möjlighet att vara lite sportiga medans vintern ännu finns kvar.

De senaste veckorna har vi haft ett rullande schema där en årskurs i taget på högstadiet studerar på distans, i syfte att förebygga trängsel, smittspridning och underlätta för eleverna att hålla den fysiska distansen. Vi bedömer att det har fungerat förhållandevis bra, även om vi självfallet ser fram emot att ha alla elever på plats i skolan varje dag.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

Pandemins påverkan
Det finns självklart olika synpunkter på hur vi i skolan ska agera gällande när-, fjärr- och distansundervisning. Den senaste månaden har vi fattat beslut för två veckor i taget om delvis distansundervisning. Dessa beslut fattas i samråd med regionens smittskydd och med Kunskapsskolan centralt. Våra beslut grundar sig dels i sjukdomssituationen på skolan, bland elever och medarbetare. Vi tittar också på den allmänna smittspridningen i vår region.

Restriktionerna påverkar vårterminen även på andra sätt. Vi kommer inte att anordna någon PRAO under våren, då vi bedömer det som orimligt att låta eleverna utsätta sig själva och andra för nya miljöer och människor i så hög utsträckning. De nationella proven för årskurs 6 och 9 ställs in och det påbörjade arbetet med revidering av kursplaner skjuts på framtiden.

Vi får helt enkelt ha tålamod och förhålla oss till de direktiv och riktlinjer som råder. Jag kan dock försäkra er om att vi på skolan fortsätter att göra vårt yttersta för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen, oavsett om den sker på plats eller digitalt.

Spridning av en stryp- och svimningslek på skolor
Jag har fått information från en annan skola i kommunen om att ungdomar i stan sysslar med något som de kallar för stryp- och svimningslek. Det är verkligen ingen lek, det är en livsfarlig aktivitet som kan få förödande konsekvenser. Jag vill informera er om detta för jag vet att det förekommit i Enköping och det sprids snabbt på sociala medier. Ungdomar påverkar varandra genom grupptryck och filmer läggs ut på till exempel TikTok eller Youtube. Tyvärr dyker såna här livsfarliga aktiviteter upp med jämna mellanrum. Än så länge har detta inte förekommit på vår skola men prata gärna med era barn där hemma om farorna med aktiviteten.

Sportlov
Under vecka 8 har era barn sportlov. För lärarna innebär lovet en del intern fortbildning, planering och utvärdering. Vi kommer även att se över den distansundervisning som varit hittills, vad som har fungerat bra och vad vi kan förbättra.

För de elever som ligger i riskzonen att inte nå gymnasiebehörighet, erbjuder vi lovskola måndag till onsdag. Ditt barns handledare har varit i kontakt med dig om ni är aktuella för lovskola.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Nästa år
Vi håller på med antagningen till skolan inför hösten och i nuläget finns det några platser kvar i årskurs 4. Har ni frågor eller funderingar kring vår kö eller antagningsprocess, vänligen kontakta skolans koordinator maria.asplund@kunskapsskolan.se

Eftersom skolan fortfarande växer så kommer vi inom kort att börja annonsera efter lärare till hösten. Vi kommer förstås att annonsera efter specifika tjänster, men om ni känner till någon engagerad och kunnig lärare redan nu så uppskattar jag tips. Vår annons kommer att ligga på vår hemsida, arbetsförmedlingens Platsbank och vi flaggar också för det på Facebook, som jag hoppas att ni delar och gillar!

Bästa sportlovshälsningar!
Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.