Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lars Jonsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2021

Hej!

Ett mycket speciellt läsår avslutas snart. Vår skola växte rejält, vi fick fina lokaler och en del nya rutiner, parallellt med en pandemi som lamslog världen. Vi har som de flesta andra skolor haft utmaningar som vi inte visste fanns förra året. Tack för det fina stöd ni har visat oss - inte minst under den ganska långa period av delvis distansundervisning på högstadiet.

Självklart har det varit tufft för en del elever att inte kunnat gå till skolan varje dag, men vi upplever att det har fungerat över förväntan. Den sommar och ledighet som nu väntar både elever och lärare är verkligen efterlängtad och välförtjänt.

Enkätresultaten
Det är mycket glädjande att så många elever och föräldrar besvarat våra enkäter. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Vi kommer nu att utvärdera resultaten och de aktiviteter vi arbetat med under året för att se vad vi behöver lägga fokus på i framtiden.

Trafiksituationen
Den här veckan har busslinjerna dragits om i Enköping och gatan utanför skolan trafikeras nu av bussar under dagarna. Vi befarade stora trafikstörningar i samband med detta, men hittills verkar allting flyta på bra.

Lena tar över
Det här blir mitt sista rektorsbrev för Kunskapsskolan Enköping. Jag har varit rektor för både Västerås och Enköping i drygt tre år. Nu på tisdag 1 juni så tar Lena Odén över ansvaret för Enköping. Jag vill tacka er alla för det förtroende jag känt och jag kommer förstås att fortsätta arbeta nära Lena och besöka skolan ofta. Enköping och Västerås ingår nämligen i samma kluster där vi rektorer och medarbetare samarbetar för att utveckla våra verksamheter. Rekryteringen av en ny biträdande rektor är i full gång och den personen kommer att vara på plats i höst.

Stort intresse
Trots att vi inte kunnat visa upp vår fina skola så har vi många sökande till hösten. Vi fortsätter att ta in elever främst till årskurs 4 och 7. Nya elever och deras vårdnadshavare har blivit uppringda och erbjudits en rundvandring på skolan i sommar. Det har blivit mycket uppskattat och vi ser fram emot att ta emot nya elever.

Skolavslutning
Vi får hoppas att vi börjar se slutet på coronapandemin och fortsätter givetvis med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vår skolavslutning kommer även i år att bli påverkad av restriktionerna. Mer information kring det får ni från era barns handledare och arbetslag.

Fortsatta restriktioner i höst
Prognoserna som vi får är att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021, men vi återkommer förstås innan skolan startar med uppdaterad information. Sannolikt kommer utvecklingssamtalen, som vi har vid terminsstarten, att ske digitalt och vår erfarenhet från det gångna året är att det fungerade utmärkt.

Mina allra bästa sommarhälsningar till er alla och stort tack för tre riktigt roliga år - jag kommer verkligen att sakna skolan.

Lars Jonsson
Rektor
Kunskapsskolan Enköping och Västerås
lars.jonsson@kunskapsskolan.se
0733-17 34 77

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.