Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Januari 2022

Då var det dags att starta upp en ny termin på skolan. Jag hoppas att ni alla har haft en fin jul och nyår och en bra start på 2022. Idag är det gnistrande vinterväder ute och inne gnistrar lokalerna då vi har haft en rejäl storstädning av skolan under julledigheten så det känns riktigt bra att vara tillbaka. Lärarna ägnar nu två dagar till att förbereda skolstarten på bästa sätt för våra elever med att göra långsiktiga planeringar och förbereda utvecklingssamtal samt arbetet under första veckan.

Vi arbetar just nu på skolan med att ytterligare främja en studiefokuserad miljö för alla våra elever. En viktig faktor för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning är att skolan är en trygg och studiefokuserad miljö. Det krävs därför att eleverna med stöd av sina handledare planerar sitt arbete noga i loggboken varje vecka så att de vet hur de på bästa sätt kan använda tiden i skolan och i slutändan nå sina mål. Likaså behöver vi fortsätta att aktivt arbeta med språkbruk, skojbråk och attityder. Självklart direkt med eleverna men också i nära samarbete med er föräldrar så att vi tillsammans kan skapa förutsättningar för alla elever ska få en bra skolgång och arbetsmiljö. Detta är något som handledarna kommer att prata med er om under utvecklingssamtalen och det kommer vara ett löpande tema under terminens gång.

Tyvärr har smittspridningen tagit ytterligare fart och Folkhälsomyndigheten och regeringen har kommit med nya restriktioner och allmänna råd som vi behöver förhålla oss till på olika vis.

Covid-19
I nuläget rekommenderas inte skolor att ha distansundervisning som en förebyggande smittskyddsåtgärd. Målet är att vi fortsatt ska kunna bedriva all undervisning i skolan. Skulle smittspridningen öka kan Folkhälsomyndigheten eller vårt regionala smittskydd rekommendera att vi övergår till distans för hela eller delar av skolan. Distansundervisning kan också ske om vi hamnar i ett läge där vi har stor frånvaro bland personalen, vi hoppas dock att vi inte ska behöva hamna där. Nu i dagarna gör vi en ny risk- och konsekvensanalys på skolan men här är några av de förebyggande åtgärder vi redan nu vidtar.

  • Utvecklingssamtalen sker i huvudsak digitalt, om det inte finns särskilda skäl till att träffas fysiskt.
  • Vi undviker storsamlingar med eleverna i den mån det går, vi skapar grupper i gruppen med hjälp av fasta platser.
  • Vi tillhandahåller handsprit som tidigare på skolan.
  • Vi är restriktiva med externa besök. Endast besök som vi bedömer som nödvändiga kommer att ske.
  • Vi är tacksamma om ni föräldrar hämtar och lämnar era barn utanför skolan för att undvika trängsel.
  • Vi fortsätter med den utökade städning vi haft sedan tidigare.

Smittspårning och samarbete med hemmet
När det gäller smittspårning så behöver ni som vårdnadshavare kontakta skolan om ni har ett barn som testat positivt för covid-19. Detta för att vi ska kunna vara behjälpliga i smittspårningen och informera de elever och medarbetare som varit i nära kontakt med eleven under den smittsamma perioden. Definition av nära kontakter: En person som varit inom 2 meter av en bekräftad sjuk person i minst 15 minuter under den smittsamma perioden, vilket är inom 48 timmar innan första symtom.

Om någon i hushållet testar positivt för covid-19 ska resten av hushållet stanna hemma i 7 dagar från den dagen familjemedlemmen testade sig. Hushållskontakter ska också testa sig enligt regionens testrekommendationer. Endast personer som haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna undantas från detta, förutsatt att de är symtomfria.

Mer information om vad som gäller vid positivt testsvar hittar ni på 1177.

Ledighet under terminen
Det kommer in många ledighetsansökningar från er föräldrar. Jag vill uppmana er att boka resor under elevernas lov och ledigheter. Vi är mycket restriktiva med att bevilja ledigheter, för att eleverna ska lyckas i skolan behöver de vara i skolan och delta i undervisningen.

Kalendarie vt-22
11/1 Terminsstart
31/1 Studiedag
12/2 Öppet Hus kl. 10-14
v.8 Sportlov
25/3 Lovdag
v.15 Påsklov
29/4 Studiedag
27/5 Lovdag
9/6 Skolavslutning - Skolparken

Som ni ser så har vi planerat in att ha ett öppet hus i februari. Vi håller tummarna för att vi kommer att kunna genomföra det, vår plan i dagsläget är att genomföra det öppna huset på ett smittsäkert sätt, bland annat genom att använda oss av covidbevis för alla besökare över 18 år och skapa möjlighet för att hålla avstånd.

Jag vill också passa på att önska er alla en fin vinterhelg och återigen välkomna till ny termin på Kunskapsskolan!

Med vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.