Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Mars 2022

I skrivande stund skiner solen från en klarblå himmel och man börjar känna att våren är i antågande. Det känns då ännu mer overkligt att vi just nu har ett pågående krig i Europa. Det är något som påverkar oss alla, inte minst våra elever. Vi möts alla dagligen av rubriker och bilder om kriget i Ukraina. Det här är något som väcker många frågor och en hel del oro bland eleverna så klart. I skolan ser vi till att finnas tillgängliga för att kunna svara på frågor och också lyfta aspekter om till exempel källkritik och desinformation Vi har ju förmånen att ha basgruppsamling varje morgon med alla våra elever. På dessa passar vi på att diskutera och prata om det som händer just nu samt fånga upp det som eleverna undrar över. Nedan bifogar jag några bra länkar som vi använder som stöd för hur vi bäst kan prata med barnen om det som händer. Det är länkar som är bra även för er föräldrar att gå in på.

Krisinformation:
Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se

Försvarsmakten:
Att prata med barn om oro för omvärldsläget

Rädda Barnen:
Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I denna har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att den slutförd.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan. Om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn. Eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Introutbildning för föräldrar
För att ni vårdnadshavare snabbare och enklare ska komma in i Kunskapsskolans arbetssätt finns det nu en introduktionskurs på kunskapsporten för er. Kursen består av sex olika delar:

  • Kunskapsskolan i Sverige och i Världen
  • Svensk skola
  • Undervisning
  • Personlig handledning
  • Betyg och bedömning
  • Våra digitala verktyg

Lämpligt är att du arbetar igenom kursen enligt ordningen ovan för att få ett bra flöde och en röd tråd i materialet. Prata gärna med ditt barn kring det du läser och lär dig. Ni loggar in på Kunskapsporten med ert föräldrarinlogg och BankID.

Annat som är på gång just nu
För första gången på två år har vi nationella prov för årskurs 6 och 9. Det kan innebära en del schemaförändringar i samband med genomförandet. Vi ser fram emot ett 20 års jubileumsfirande som vi hoppas kan bli av i slutet av terminen. Det är något vi planerar tillsammans med elevrådet. Antagningarna till nästa läsår är i full gång och som det ser ut nu kommer vi att fylla alla platser på skolan.

Slutligen hoppas jag att ni alla tar vara på tillfället att tycka till om skolan genom att besvara enkäten för att på så vis hjälpa oss att bli en ännu bättre skola för era barn!

Med vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor Kunskapsskolan Enköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.