Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Juni 2022

Hej

Försommaren knackar på dörren och vi är nu redan framme vid läsårets sista skolvecka! Förra veckan hade vi äntligen vårt 20-årsfirande tillsammans med eleverna. Det var talangjakt, dragkamp basgrupperna fick olika uppdrag som elevrådet hade varit med och tagit fram. Dagen avslutades med glass. Det blev en väldigt lyckad dag och vi kommer säkert att göra något liknande även nästa år även om det inte är jubileum.

Återigen går debatten varm kring friskolor, tråkigt är att vi har en skolminister som eldar på den med att uttrycka sig både felaktigt och nedlåtande kring friskolor. I förra veckan publicerades en insändare i SvD som en reaktion på de uttalanden hon gjort den senaste tiden. Denna insändare har flera representanter från Kunskapsskolan varit med och skrivit under. Ta gärna del av artikeln via denna länk.

Nationella prov
Denna vår har vi efter två års uppehåll genomfört de nationella proven igen. Proven är viktiga ut flera aspekter, dels ger de oss ett bra underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi säkerställer att vår undervisning håller en god kvalitet i förhållande till vårt uppdrag, dels ger de oss ytterligare ett gott underlag för bedömning av elevernas kunskaper. Det är viktigt att vi gör en allsidig, likvärdig och rättvis bedömning. Även om resultatet på nationella prov ska väga tungt är det viktigt att poängtera att det inte helt och hållet styr betygen, lärarna ska beakta all tillgänglig information de har om elevens kunskaper när de sätter betyg.

Enkätresultat
Resultatet från årets elevenkät visar att vi tar steg i rätt riktning när det gäller nöjdheten hos eleverna. Särskilt roligt är det att se att frågorna kring nyttan av PH-samtalen samt det upplevda stödet från sin handledare har gått upp, något vi har haft särskilt fokus på detta läsår. Däremot kan vi konstatera att vi tappat 2-3%-enheter på frågorna kring trygghet och trivsel. Det är ingen stor nedgång men ändå en viktig signal för oss att detta är något vi behöver jobba extra mycket med under nästa läsår. Både föräldraenkäten och elevenkäten var något vi diskuterade på sista föräldrarådet, ta gärna del av minnesanteckningarna från det mötet som jag bifogar med detta rektorsbrev.

Läsåret 22/23
Till hösten kommer vi att vara en fullt utbyggd skola med 620 elever i årskurs 4-9. I maj hade vi ett välkomstmöte för alla nya elever och vårdnadshavare, det var fantastiskt att äntligen få möjlighet att välkomna alla på skolan och det var nästan överväldigande att se så många förväntansfulla elever och vårdnadshavare på en och samma gång.

Vi har under våren sett över schemastrukturen för framförallt högstadiet. Det innebär att vi har beslutat att vi från och med i höst kommer ha de personliga PH-samtalen under skoldagen och inte på morgonen. Det innebär att eleverna i årskurs 7-9 kommer att börja varje dag klockan 08.45 istället för klockan 09.00

Under sommaren kommer det också att arbetas med skolgården. Vissa saker kommer att bytas ut eller kompletteras. Skolgården kommer också att asfalteras vilket gör den mer tillgänglig för olika aktiviteter.

Den 9:e juni är det skolavslutning i skolparken, som ni redan vet kommer vi att ha en avslutning för årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9 detta för att det ska finnas plats för både elever och vårdnadshavare. Jag vill också passa på och tipsa om att det kommer att finnas möjlighet att köpa fika på plats som årskurs 8 kommer att sälja.

Då jag själv har en dotter som tar studenten samma dag kommer jag inte ha möjlighet att delta på skolavslutningen. Därför tar jag tillfället i akt att tacka er för detta läsår och önska er alla en riktigt härlig och fin sommar!

Vänliga sommarhälsningarr
Lena Odén
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.