Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Jag vill börja med att hälsa er alla välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan och ett särskilt varmt välkommen till alla våra nya elever och vårdnadshavare. Från och med detta läsår är vi nu en fullt utbyggd skola med 620 elever i och med det är vi faktiskt en av Kunskapsskolans största skolor!

Under sommaren kom en nytt lagbeslut om att vi ska erbjuda två timmars studiestöd i veckan i samband med skoldagen. Vi kommer att återkomma till er hur det kommer att organiseras på vår skola, både för årskurs 4-6 och 7-9. För årskurs 9 kommer även lovskolan att utökas med 25 timmar. När det gäller mobiltelefoner i skolan har det också skett en lagförändring som förtydligar att mobiltelefoner endast ska användas i skolan om lärarna bedömer att det behövs i undervisningen. Om elever använder mobiltelefonerna under skoltid utan att lärarna har gett dem tillåtelse har det också förtydligats att medarbetarna på skolan kan kräva in elevernas mobiler under skoldagen. Det är något vi redan gjort under många år och som fungerat väldigt bra.

Skolans tre prioriterade områden 22/23
Samtidigt som vi har vuxit kraftigt under två år i våra nya lokaler har vi precis som alla andra tampats med pandemin och de restriktioner som gällt för att minska smittspridningen. Covid-19 begränsade våra möjligheter att arbeta med gruppstärkande aktiviteter så som vi skulle velat när vi tar emot många nya elever. Kriget i Ukraina samt olika skolattentat som skett inte bara utomlands utan även i Sverige, har påverkat oss alla och vi upplever en ökad otrygghet i samhället. Vi känner att vi därför behöver lägga särskilt fokus på trygghet och trivsel som ett av våra prioriterade områden detta läsår. Ett annat prioriterat område är tillgänglig lärmiljö, hur vi skapar en skola där vi minimerar onödiga hinder. Detta för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap utan att behöva känna att de sticker ut genom olika speciallösningar. Det arbetet kommer att gynna alla elevers lärande. Slutligen kommer vi också detta läsår ha ett extra fokus på loggboken och hur den ska användas som ett stöd i elevernas skolgång.

Skoltider
Vi har i år ändrat skoltiderna för årskurs 7-9. De nya tiderna innebär att elever inte behöver komma in tidigare en dag i veckan för sitt handledningssamtal utan alla samtal kommer att ligga under skoldagen. I årskurs 4-6 sker det ingen förändring utan de kommer även fortsättningsvis ha sina handledningssamtal på eftermiddagen.

Samarbete mellan skolan och hemmet
Under dessa två covid-år har vi inte kunnat träffa er vårdnadshavare i den utsträckning vi önskat, vi hoppas att det blir ändring på det detta läsår. I år kommer vi att ha fysiska föräldramöten redan i september (årskurs 9 i november). Det känns viktigt att få möjlighet att möta er föräldrar fysiskt och inte bara digitalt. Arbetslagen kommer att skicka ut information om när dessa kommer att genomföras och med mer information om vad de kommer innehålla.

Vi kommer också att erbjuda digitala föräldrautbildningar kring vårt arbetssätt redan under nästa vecka, den 30/8 för årskurs 7-9 och den 1/9 för årskurs 4-6. Dessa utbildningar kommer också att spelas in så att ni kan se dem i efterhand om ni inte kan närvara. Är man ny förälder rekommenderar vi verkligen att ni tar er tid att sätta er in arbetssättet då det kommer att underlätta när ni vill stötta och hjälpa era barn i skolarbetet. På kunskapsporten finns det också en introduktion för nya föräldrar som vi rekommenderar er att ta del av, ni loggar ni på Kunskapsporten med ert BankID via denna sida Vardnadshavare.kunskapsskolan.se

Ett annat forum där ni som vårdnadshavare har möjlighet att lära er mer om Kunskapsskolan är vår föräldravecka som vi genomför under vecka 43. Då bjuds ni föräldrar in att vara med en hel eller delar av en skoldag. Mer information om det kommer när det närmar sig.

Vi har även ett föräldraråd på skolan där vi diskuterar olika skolfrågor och är ni intresserad av att vara med i det kontakta biträdande rektor Signe Ritenius Caveness signe.ritenius.caveness@kunskapsskolan.se så ser hon till att ni får en inbjudan när det är dags.

Skolgården
Under sommaren har det gjorts en del arbete på skolgården, bland annat har vi bytt ut en balanslek mot en större klätterlek som vi tror eleverna kommer att uppskatta mer, vi har också satt dit en till studsmatta samt ett volträcke. Vi hoppas att dessa saker kommer att göra skolgården ännu mer attraktiv och inbjuda till mer rörelse och aktivitet. Under höstlovet kommer också en större del av skolgården att asfalteras, det kommer att underlätta för exempelvis olika typer av bollekar

Jag bifogar med detta brev också läsårsdata för läsåret 22/23, något ni också kan hitta på vår hemsida.

Med förhoppning om ett gott samarbete även detta läsår,

Vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor Kunskapsskolan Enköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.