Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej,

Nu är vi igång igen efter en skön och välbehövlig ledighet. Jag hoppas och antar att i stort sett alla har nu haft utvecklingssamtal med era barn och ert barns handledare. En ny termin innebär en möjlighet till att ta nya tag, omtag eller bara fortsätta sin utstakade plan med kanske bara mindre korrigeringar.

Antagningar och informationsmöte
I år påbörjade vi antagningarna till skolan redan innan jul, det är tidigare än vad vi brukar. Det gjorde vi som ett led för att vara mer i synk med kommunens antagningsprocess då det underlättar för alla. Vi kommer att ta in sammanlagt 88 elever till årskurs 4 fördelat på fyra basgrupper och vi utökar med två basgrupper till årskurs 7 vilket innebär att vi kan ta emot 44 nya elever. Har ni syskon som inte står i kö är det av största vikt att ni ställer dem i kö så att de inte missar antagningen. Har ni frågor om kösystemet kan ni kontakta skolans koordinator maria.asplund@kunskapsskolan.se

Vi kommer att ha informationsmöte den 1 februari och och 6 februari. Känner du någon som är nyfiken på skolan och på vårt arbetssätt tipsa dem gärna om dessa tillfällen, då får de chans att se skolan, träffa personal samt få en genomgång av vår pedagogiska modell. Mer information om tider och annat finns att läsa på vår hemsida.

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor Kunskapsskolan Enköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.