Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Hej,

Denna vecka har vi haft flera studiebesök från andra Kunskapsskolor, bland annat från Nacka, Borås och Västerås. De har kommit hit och för att se vår fina skola och den verksamhet vi har. Det är alltid givande med besök, inte minst för att vi blir påminda om hur fantastiska lokaler och fina elever vi har. Det är också ett tillfälle för lärarna att nätverka och ägna sig åt erfarenhetsutbyte.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 19 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Nationella Prov
Under vårterminen genomför årskurs 6 och 9 nationella prov i matematik, svenska och engelska. I årskurs 9 genomförs även nationella prov i SO och NO. De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Rättningen av de nationella proven gör vi tillsammans med ämneslärare från andra Kunskapsskolor, sambedömning är ett redskap för ökad likvärdighet.

När vi genomför de nationella proven så kan det innebära en del schemaförändringar även för övriga årskurser, framförallt när det gäller salar och lärare. Här nedan är datumen för de nationella proven:

Ämne

Åk 6

Åk 9

Svenska

14/3

16/3

21/3

23/3

Engelska

28/3

30/3

19/4

21/4

Matematik

25/4

27/4

10/5

12/5

NO

-

29/3

SO

-

26/4

28/4

Ämnesprov

Moderna Språk

-

8/3 (Franska, Spanska, Tyska) 15/3 (Franska, Spanska, Tyska)

16/3 (Spanska)


Avslutningsvis vill jag ber er vårdnadshavare som kommer och hämtar och lämnar era barn vid skolan att göra det vid långtidsparkeringen istället för framför skolan. Det blir en farlig trafiksituation när det blir långa köer och stopp i trafiken.

Med vänlig hälsning
Lena Odén
Rektor Kunskapsskolan Enköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.