Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Maj 2023

Hej,

Nu är maj här och i vanlig ordning är det mycket som händer i slutet på terminen. Det är allt från nationella prov till utflykter och övernattningar, och där emellan ett intensivt arbete för att få allt klart innan terminen är slut.

Välkomstmöte
På måndag den 8 maj har vi välkomstmöte för alla våra nya elever i årskurs 4 och 7 som börjar hos oss till hösten. I dagsläget har vi ett fåtal platser kvar i dessa årskurser så känner ni någon som är intresserad be dem kontakta vår koordinator Maria Asplund maria.asplund@kunskapsskolan.se  

Kunskapsskolans kvalitetsarbete
Så här i slutet av terminen arbetar vi i medarbetargruppen också med att utvärdera läsåret som gått för att planera nästa läsår. Som en del i det arbetet ser vi bland annat över våra resultat i de enkäter som genomförts under året. Vi har precis fått resultatet på våra interna elev- och föräldraenkäter och inväntar resultatet från Skolinspektionens enkät där vi också kommer kunna jämföra oss med andra huvudmän. Vårt analysarbete sätter igång på allvar under nästa vecka då jag åker iväg på en konferens tillsammans med alla andra rektorer inom Kunskapsskolan. Sedan kommer vi analysera bland annat enkätresultat, betygsresultat och elevernas måluppfyllelse tillsammans på skolan i olika gruppkonstellationer för att se vad vi behöver utveckla och förbättra. Detta analysarbete kommer att vara grunden till planen för nästa läsår och den kommer jag att ge er mer information kring i kommande rektorsbrev.

Skolavslutning
Vi börjar närma oss slutet på läsåret och då också skolavslutningen, i år kommer den att genomföras på  Enavallen och ni är alla välkomna! . Tiderna för skolavslutningen är 16.30-17.30 för årskurs 4-6 och 18.00-19.00 för årskurs 7-9. Eleverna kommer att samlas på skolan för samvaro i årskurs och basgrupp för att  sedan gå gemensamt ner till Enavallen. Mer information om detta kommer ni att få från arbetslagen.

Nu hoppas vi på lite varmare väder och mer vår i luften så att vi får ett härligt avslut på terminen!

Vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor Kunskapsskolan Enköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.