Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari
- Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin på Kunskapsskolan Enskede! Det känns härligt att komma tillbaka efter en välbehövd ledighet efter en bra hösttermin.

En kort tillbakablick på hösten, och allt som vi har gjort, ger oss bra med energi inför de spännande utmaningar vi har framför oss under kommande vårtermin.

Vi har under höstterminen tagit emot 136 nya elever i årskurs 6 som har kommit in på ett mycket fint sätt i skolan och konceptet. Tidigt på höstterminen hade vi ett skolval där några elever i årskurs 9 planerade och genomförde hela skolvalet. Det blev ett mycket lyckat inslag och viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.

I vår fastighet har vi bytt all armatur i alla våra Workshopytor samt utökat med flera eluttag i alla salar för att möta det ökade behovet nu när alla elever har en egen Chromebook.

Vi har även hunnit ha många olika gästföreläsare under hösten bland annat från Mentor Sverige, Make a Change och föreläsare inom HBTQ. Eleverna har sedan tillsammans med lärarna diskuterat och arbetat med frågor utifrån olika teman samt kopplat det till skolans värdegrundsarbete.

Vi är otroligt stolta över vår fina skola och våra elever samt vårt samarbete med alla er vårdnadshavare som gör att vår verksamhet ständigt utvecklas till det bättre. Vi ser också att våra elever ligger bra till betygsmässigt i kommunen och inom Kunskapsskolan och att vår kö till skolan är fortsatt lång vilket vi ser som ett en gott betyg.

Ny termin
Nu påbörjar vi en ny spännande termin med fokus på fortsatt välmående för alla våra elever. Vi vill tacka för givande och viktiga utvecklingssamtal som nu ligger till grund för hur vi ska arbeta denna termin.

Vi arbetar på ett förebyggande sätt för att våra elever ska må bra och nå så långt de bara tror är möjligt det gör vi bland annat genom våra personliga handledningssamtal, varierande undervisning, god kontakt med vårdnadshavare och kompetensutveckling för oss som jobbar här.

Nationella prov
Snart stundar många nationella prov för årskurs 6 och 9 . Första proven startar v.6 och sista proven avslutas i maj. Eleverna tränar inför nationella proven med sina lärare så att de känner sig bekanta med struktur och upplägg av proven. Mer information om Nationella proven finner ni på www.skolverket.se och i kommade veckobrev från arbetslagen.

Föräldraråd
För oss på skolan är det viktigt att länken mellan skola och vårdnadshavare utvecklas och ständigt förbättras, detta gör vi bland annat genom föräldrarådet. Är du som vårdnadshavare intresserad av att delta i föräldrarådet kontakta mig gärna på mail så fort som möjligt. Förutom två vanliga möten bjuder vi även in till en dag här på skolan då ni ges möjlighet att få en större inblick i hur verksamheten fungerar. Detta inslag har varit mycket uppskattat av oss på skolan och de föräldrar som har gjort liknande besök tidigare år.

En separat kallelse med dagordning skickas till er som visar ert intresse att deltaga i föräldrarådet.

Nedan följer datum och tider för de tre tillfällena:
Torsdag 24/1 klockan 18.00-19.00
Onsdag 13/2 klockan 08.00-13.00 (en dag i verksamheten med efterföljande reflektion)
Torsdag 11/4 klockan 18.00-19.00

Varma hälsningar,
Dejan Urukalo
Rektor Kunskapsskolan Enskede
dejan.urukalo@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.