Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

April 2019

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Äntligen är våren på väg och dagarna blir ljusare och ljusare samtidigt som pollenhalterna blir högre och högre. På skolan har det varit fullt av aktivitet och härlig energi hos både elever och medarbetare. Men våren har varit intensiv för eleverna så de förtjänar verkligen den ledighet som påsklovet ger.

Elevrådet
Förra veckan hade vi elevråd och det är lika spännande varje gång att höra våra elevers kloka tankar och funderingar kring hur vi kan skapa en ännu bättre verksamhet. Elevrådet har bland annat tagit fram en önskematsvecka som vi kommer att ha på skolan under våren. Eleverna lyfte också upp punkter som rör rastverksamheten och betygsättning.

Språkolympiaden
I förra rektorsbrevet berättade jag om våra duktiga elever som deltog i språkolympiaden under februari. Våra elever tog hem en andraplats och en sjätteplats i regionsfinalen. Ett stort grattis till de elever som deltog!

Prognos
Vi har just avslutat vår terminsprognos som lärarna på skolan genomför två gånger per läsår. På terminprognoserna går vi igenom alla elever i alla ämnen och de terminsmål som sätts upp på utvecklingssamtalet.Eleverna får sedan återkoppling av sin handledare. I de fall där skolan anser att eleven har svårt att nå målen återkopplas detta till vårdnadshavare.

Utifrån terminsprognosen erbjuds de elever som har svårt att nå målen i främst svenska, matematik och engelska två dagars lovskola under påsklovet. Vi har då ämneslärare på plats för att hjälpa till med undervisning. De personliga handledarna har kontaktat vårdnadshavare i de fall då skolan rekommenderar lovskola.

Lite annat som händer på skolan
Vårterminen fortsätter med nationella prov för år 6 och år 9 fram till slutet av maj. Vårt pedagogiska fokus på skolan just nu är att vi fördjupar oss ännu mer i betyg och bedömning utifrån de nya allmänna råden som kom i somras, detta gör vi bland annat genom interna och externa utbildningar i ämnet.

Denna vecka har vi haft Hollandsbesök och föräldraråd. Vecka 17 drar utomhus idrotten igång igen.

Antagningen för blivande årskurs 6 är nu klar och trycket på skolan är stort vilket är jätteroligt. Tyvärr har vi inte möjlighet att fylla på i årskurs 7 i den omfattning som vårdnadshavare önskar då vi har fullt på skolan.

Med vänlig hälsning
Dejan Urukalo
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.