Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej!

Samtidigt som hösten börjar ta ett stadigt grepp om oss kan vi konstatera att vi snart har lagt halva terminen bakom oss. Vi har haft en härlig och lyckad start med alla våra elever trots en hel del arbete med nya verktyg och krångel med vårt Wifi.

Våra nya elever har gjort ett mycket fint första intryck på oss. Dels i hur de har tagit sig an vårt arbetssätt men även genom att visa hög ambition och förmåga att anpassa sig till vår miljö här på Kunskapsskolan Enskede.

Snart är det dags för höstlov men innan dess ska vi summera hur det har gått för våra elever och sedan ha vårt traditionsenliga Halloweenfirande. En dag då vi alla på skolan får en möjlighet att klä ut oss och ha lite extra roligt på skolan.

Nu när vädret börjar bjuda på regn och rusk vill jag även passa på och påminna er om att vi byter om till inneskor fram till våren. Eleverna får gå i strumplästen om de vill men det är inte särskilt lämpligt om vi behöver utrymma skolan när det är kallt och blött ute.

Systematiskt kvalitetsarbete
På Kunskapsskolan är vi noga med att sätta upp mål för vår verksamhet som vi kontinuerligt följer upp. Detta gör vi för att säkerställa att vår undervisning håller hög kvalitet samt att vi har identifierat vilka anpassningar olika grupper och individer behöver för att kunna nå sina mål. Nu i mitten av terminen går vi igenom alla elevers mål för att se om de ligger i fas. Detta gör vi för att kunna se vilka justeringar som behöver göras samt vad elevhälsoteamet, lärare och elever behöver fokusera på under resten av terminen. Efter denna avstämning kommer alla handledare att ta upp detta med sina elever på det personliga handledarsamtalet. Det som tas upp kommer att dokumenteras och skickas till vårdnadshavarna under kommande veckor.

Parallellt med detta arbete går elevhälsoteamet igenom elevernas frånvaro. I de fall där frånvaron är oroväckande hög kommer kontakt att tas med vårdnadshavare.

Utifrån denna nulägesavstämning kan vi på skolan komma att ta beslut om att erbjuda ett antal elever lovskola. Lovskolan är planerad måndag-onsdag under vecka 44 och information om detta mailas ut till de som berörs.

Information covid-19
Antalet fall av Covid-19 ökar igen i vårt samhälle. Det är därför viktigt att vi fortsätter att vara noggranna med att följa våra myndigheters rekommendationer. Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas.

Utöver det som nämns i mitt förra rektorsbrev vill jag uppmärksamma er på att det är ni som vårdnadshavare som tar beslut om det är lämpligt att skicka era barn till skolan utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och direktiv. Jag vill inte utsätta mina medarbetare och andra elever för onödig risk och ber er därför vara extra uppmärksamma på symtom. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla nere smittspridning både i samhället i stort och på skolan!

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.