Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

December 2020

Då var det dags att summera ännu en termin som på många sätt har har bjudit på nya utmaningar för elever och medarbetare här på skolan. Även denna termin kom att präglas av restriktioner och tvära kast från våra myndigheter samt uppfinningsrikedom och lösningsfokus för oss som arbetar på skolan. Det kan vara svårt att veta hur bra vi har lyckats med att möta alla utmaningar men det jag väljer att ta med mig efter denna termin är hur bra medarbetare och elever har hanterat situationen. Vi har varit flexibla, hjälpts åt och arbetat för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Trots den svåra situationen vi har haft den här terminen ser vi att eleverna generellt har arbetat på mycket bra och i hög utsträckning når sina mål, vilket är det absolut viktigaste för oss på skolan.

I och med det abrupta slutet på denna termin där vi fick ställa om till distansundervisning, med mycket kort varsel, gick vi miste om att kunna avsluta på det sätt som hade varit önskvärt. Eleverna kommer, trots detta, att få ett avslut tillsammans med basgruppen och sin handledare i digital form. Och det skolarbete som inte hann avslutas kommer vi att ta igen i januari.

Uppstart vårterminen 2021
Det är svårt att veta hur nästa termin kommer att bli men vi tar höjd för att kunna möta ännu en termin med utmaningar som den rådande pandemin kan komma att ge oss.

Under rådande situation har vi tagit beslut om att hålla uppropet och utvecklingssamtalen i digitalt form. Det innebär att eleverna inte kommer att vara tillbaka på skolan förrän tisdagen den 12 januari, med undantag för de elever som kommer att ha slöjd och hemkunskap. Uppropet är torsdagen den 7 januari kl 9.00. Mera detaljerad information kommer från respektive arbetslag på tisdagen den 5 januari.

Vi har nåtts av beskedet att de nationella proven för årskurs 6 och 9 är inställda i vår. Vi har även svårt att se att vinteridrottsdagen och prao för årskurs 8 kommer att kunna genomföras. Men hur vi kommer att göra i dessa och andra frågor återkommer jag med framöver.

Vårt fokus på skolan kommer även fortsättningsvis att vara att säkerställa kvalitén i undervisningen så att våra elever får det bästa som bara är möjligt utifrån våra förutsättningar. Vi är förberedda för olika situationer och kommer att hålla er informerade löpande även under vårterminen.

Sammanställning av ogiltig frånvaro i terminsbetygen
I terminsbetygen ska en sammanställning av elevernas ogiltiga frånvaro under terminen presenteras. På grund av ett administrativt fel i vårt nya elevadministrationssystem kommer vi i år inte få till den ogiltiga frånvaron på terminsbetygen. Denna kommer istället presenteras för er vårdnadshavare och elever på utvecklingssamtalet i januari.

Vi på skolan vill tacka för denna termin och för det stöd vi får från er. Nu hoppas vi på lite sol, en del snö och mängder med julmat. Se till att ta vara på den stundande ledigheten och ta hand om er och era nära och kära!

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.