Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 januari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Förändringar i samband med övergång till delvis distansundervisning vecka 2 och 3

I förra veckan fick vi besked om att regeringen har beslutat att öppna skolor kan använda sig av distans- eller fjärrundervisning för högstadiet. Detta kan ske för att minska trängseln i skolan och / eller kollektivtrafiken. Att gå över till någon form av distans- eller fjärrundervisning ska bara göras om huvudmannen ser att övriga åtgärder inte är tillräckliga för att minska trängseln på skolan eller kollektivtrafiken. Som ni vet har vi sedan tidigare infört många åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan men vi ser fortfarande att det uppstår viss trängsel i vissa situationer. Vår, och även regeringens och Skolverkets, utgångspunkt är att närundervisning är det bästa för eleverna. Vi vill ha närundervisning i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som vi säkerställer att vi gjort allt vi kan för att minska risken för smittspridning.

Sedan tidigare kan smittskyddet stänga en skola om de ser en stor smittspridning på enheten. Smittskyddet har också kunnat rekommendera distansundervisning i en region i samråd med Folkhälsomyndigheten vid stor smittspridning i regionen. Vi som huvudman har haft möjlighet att stänga skolan eller gå över till distansundervisning vid stor medarbetarfrånvaro. Detta gäller fortsatt men vi hoppas att vi inte ska behöva hamna i en sådan situation och att de förebyggande åtgärderna är tillräckliga.

Vår utmaning här på skolan har varit att undvika trängsel i våra lokaler. De situationer som vi har identifierat som viktiga att åtgärda är elevernas start- och slutttider, trängseln i matkön samt att vi har blandade undervisningsgrupper. Vi har därför tagit fram en temporär plan som initialt ska gälla denna samt nästa vecka. Den innebär att eleverna kommer att ha distans- och fjärrundervisning delar av skoldagen.

För att minimera risken för smittspridning på skolan har vi lagt ett schema där alla årskurser har olika start och sluttider. De elever som vanligtvis vistas på samma plan kommer inte att vara i skolan samtidigt. Varje basgrupp kommer att ha ett hemklassrum där största delen av undervisningen kommer att ske. Basgrupperna kommer att hållas samman i så stor utsträckning som möjligt. På detta vis kommer eleverna att hållas ifrån varandra under skoldagen och antalet sociala kontakter kommer då vara så få som möjligt.

Eleverna kommer att gå till lunchen uppdelat basgruppsvis och har även tilldelats särskilda platser i matsalen. Då vår idrottshall håller stängt under denna period kommer de årskurser som har idrott på sitt schema att vara utomhus ihop med läraren. Det är därför viktigt att våra elever har varma kläder på sig när de går till skolan.

Under den halvan av dagen som eleverna ska arbeta hemma har vi lagt ett schema för att underlätta för våra elever. De kommer att ha en basgruppssamling med sin handledare för att stämma av och planera sitt arbete. Lärarna finns sedan tillgängliga i digitala workshops för att kunna hjälpa eleverna med deras skolarbete. De olika årskurserna lägger en plan för denna tid som kommuniceras med eleverna. Det personliga handledarsamtalet kommer även det att ske i digital form från och med nästa vecka.

Elever som av olika anledningar behöver mer stöd eller som av olika skäl inte kan delta i distans-/fjärrundervisning hemifrån kommer att erbjudas att komma till skolan även under den tid som är tänkt som distansundervisning. Vi har varje dag en workshop öppen mellan klockan 09.00-14.00 som bemannas av vår speciallärare samt specialpedagog. I första hand är denna workshop till för de elever som i vanliga fall har tider inbokade i studion eller hos specialpedagogen. I mån av plats och i samråd med handledaren är även andra elever välkomna.

Vi hoppas att vi ska kunna gå tillbaka till vårt ordinarie schema efter denna period men har lagt en plan som även kan hålla på längre sikt om nödvändigt. I den långsiktiga planen kommer årskurs 6 enbart ha närundervisning, de kommer alltså vara på skolan hela skoldagen från och med vecka 4.

Alla vårdnadshavare har fått ett detaljerat schema för sitt barn via mejl från handledarna.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.