Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 22 januari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Januari 2021


Nuläget på skolan samt plan för vecka 4 och 5
Nu har vi fått känna av hur vårt nya schema fungerar och vi är oerhört glada att våra elever och lärare uppskattar det även om många saknar att vara i skolan som vanligt. Vi kan se att vi har lyckats få med viktiga moment i undervisningen så att våra elever inte tappar kvalitet och vi har lyckats organisera dagarna så att våra elever får stöd även när de är hemma och studerar. I det nya schemat har vi även lyckats minimera trängsel mellan elever genom att ha olika start- och sluttider, genom att årskurserna som delar plan inte är på skolan samtidigt samt genom att eleverna undervisas i basgrupperna i stället för i blandade grupper.

Då vi fortsatt förväntas kunna leva upp till de restriktioner som gäller i skolan har vi tillsammans med Kunskapsskolan centralt tagit ett beslut om att behålla detta upplägg även vecka 4 och 5. Då våra elever i årskurs 6 inte tillhör högstadiet kommer de att gå tillbaka till närundervisning från och med nästa vecka. De kommer att gå enligt det nya schemat men vara här på skolan hela dagar. Detaljerad information om hur deras schema kommer att se ut får berörda i veckobrevet.

Nu när vi vet att vi kommer att arbeta utifrån detta schema ytterligare några veckor har vi från och med nästa vecka lagt in tider för elever som har tid hos vår specialpedagog. Tiderna kommer att kommuniceras till de elever som berörs. Vår studio håller fortsatt öppet mellan klockan 09.00 och 14.00 för elever som har behov av lärarstöd när de har sin workshop-tid.

På skolan har vi sedan terminsstart knappt haft någon sjukfrånvaro i medarbetargruppen och samma gäller för våra elever. Med alla de åtgärder som har vidtagits hoppas vi att vi ska få en lugn och bra termin. Men vi är självklart redo att ställa om verksamheten om förutsättningarna ändras.

Det är oerhört värdefullt att vi har fått så mycket stöd från er vårdnadshavare under hela denna märkliga tid. Vi utvärderar löpande med våra medarbetare samt elever hur vi ska möta nya utmaningar men det skulle även vara värdefullt om vi kunde få lite feedback från er vårdnadshavare om ni upplever att era barn har svårigheter i det nya upplägget. Det går bra att maila era synpunkter direkt till mig.

Om ni har några andra frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er.

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.