Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 10 februari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev 10 februari 2021

Veckorna går och det vi trodde vara ett högst temporärt upplägg med delvis distansundervisning har blivit vardag för oss på skolan och våra elever. Längtan efter att få återgå till det normala är stor men vi har i samråd med Smittskydd Stockholm och Kunskapsskolan centralt tagit beslut om att ha kvar nuvarande upplägg till och med vecka 8. Situationen i vår region har nått en platå sedan några veckor tillbaka och vi avvaktar för att se åt vilket håll smittläget kommer att utvecklas framöver. Under rådande omständigheter anser Smittskydd Stockholm att våra åtgärder för att minska smittspridning är bra och att vi inte borde göra några ändringar i nuläget.

Feedback från vårdnadshavare
I mitt förra brev bad jag om feedback kring hur detta upplägg har fungerat för era barn och jag fick några svar. Alla som har svarat har varit positiva till hur vi har löst undervisningssituationen men även bland er finns en önskan om att återgå till ordinarie upplägg så fort situationen i samhället tillåter det.

Jag vill tacka för stödet och feedbacken, det underlättar för oss i vårt arbete med att försöka ge våra elever en så bra skolgång som möjligt under denna annorlunda tid.

Era åsikter är värdefulla
Tillsammans med detta brev kommer inloggningsuppgifter till Skolinspektionens enkät. Den genomförs vartannat år av alla vårdnadshavare, elever i årskurs 9 samt pedagogisk personal på skolan. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara och jag hoppas att ni tar er den tiden då era åsikter är värdefulla för oss här på skolan.

Kunskapsskolans egna enkät startar efter sportlovet vilket jag kommer att informera er mer om när vi närmar oss.

Mittterminsavstämning
I samband med sportlovet kommer vi på skolan att göra en utförlig avstämning av alla elevers nuläge mot de mål som sattes på utvecklingssamtalen. För oss är det oerhört viktigt att stanna upp och se över hur väl vi på skolan möter de mål som vi har satt upp för våra elever. Denna avstämning ger oss möjlighet att analysera vår undervisning samt att planera om vid behov så att vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för våra elever. Återkoppling av denna avstämning är planerad att genomföras på de personliga handledarsamtalen vecka 11-13. Alla vårdnadshavare kommer att bjudas in digitalt till detta samtal så att ni får en inblick i era barns studiesituation.

Jag vill avslutningsvis berätta att vi fortfarande har en låg sjukfrånvaro bland medarbetare och elever vilket ger oss förhoppningar om att kunna gå tillbaka till närundervisning så fort vi får klartecken från Smittskydd Stockholm. Och som vanligt vill jag uppmana er att höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar.

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.