Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 26 februari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Vi på skolan hade hoppats på att innehållet i detta brev skulle ha ett annat innehåll än det som jag ska skriva om.

I tisdags fick vi besked från region Stockholm om att de rekommenderar att alla högstadie- och gymnasieskolor går över till distansundervisning i en vecka efter sportlovet. Denna rekommendation syftar till att bryta eventuella smittkedjor som uppstår under lovet när eleverna har andra sociala kontakter än de har i vardagen. För vår del innebär det att elever i årskurs 7-9 kommer att ha sin skolgång helt på distans under denna vecka medan våra elever i årskurs 6 kommer att gå enligt nuvarande upplägg. Det blir därför viktigt att alla elever i årskurs 7-9 tar med sig sin dator, laddare samt skolmaterial hem när de går på lov.

I skrivande stund utgår vi från att distansundervisningen enbart kommer att gälla under vecka 10. Veckan efter det kommer vi sannolikt att återgå till delvis distans enligt vårt nuvarande upplägg. Vi kommer dock att göra en del ändringar för att bättre tillgodose vissa elevers behov av stöd samt se över om vi kan få igång ordinarie idrottsundervisning på Enskede IP för årskurs 8 och 9. Vi hoppas att vi kan tidigarelägga uteidrotten så att detta blir möjligt.

Distansundervisningen kommer att utgå från det schema eleverna har idag så att det inte blir för många ändringar för dem. De olika passen kommer att kräva närvaro och de uppgifter som eleverna ska arbeta med kommer att vara anpassade efter att eleverna ska kunna göra dem hemifrån. En mer detaljerad plan kommer ni att få från respektive arbetslag senast fredag vecka 9.

Lunch på skolan
Vi är måna om att alla ska äta en bra lunch och därför finns det möjlighet för eleverna i årskurs 7-9 att hämta mat på skolan eller äta här om behov finns under vecka 10. För vår planering är vi tacksamma om ni meddelar oss på skolan om ert barn vill ha skollunch.

Mitterminsavstämning
Samtidigt som vi behöver anpassa vår verksamhet och ställa om behöver delar av ordinarie arbete fortskrida. För vår del innebär detta att vi under vecka 9-10 kommer att ha en avstämning för alla elever mot deras terminsmål. Det blir extra viktigt för oss denna termin att få en bra avstämning för att se hur det går för våra elever i detta ansträngda läge. Information om hur just ert barn ligger till kommer ni att få genom att närvara digitalt på ert barns personliga handledarsamtal under veckorna 11-13. Inbjudan till detta får ni av handledaren.

Personliga anpassningar
Att arbeta med olika former av distans som vi har tvingats göra ställer helt nya krav på våra elever. För vissa går det utmärkt medan vi kan se att andra har stora utmaningar med att få sitt skolarbete gjort. Vi kommer därför att erbjuda vissa elever att komma till skolan under vecka 10 om vi ser att det behovet finns. Denna grupp elever kommer även efter denna vecka att erbjudas mer tid på skolan. Berörda vårdnadshavare får information om detta av handledaren.

Läget på skolan
På skolan har vi haft det fortsatt lugnt med en frånvaro som ligger inom eller under det normala för elever och medarbetare. Vi vet dock att vi har haft bekräftade fall av covid-19 hos enstaka elever och medarbetare. Det är därför fortsatt viktigt att ni meddelar oss på skolan om era barn testar positivt så att vi kan smittspåra och identifiera en eventuell spridning på skolan. Vi vill fortsatt uppmana till att vara vaksamma på minsta symptom samt följa de restriktioner som gäller vid smitta inom familjen mm.

Resa utomlands
På Kunskapsskolan följer vi samma rekommendationer för testning och karantän efter vistelse utomlands som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Mer information hittar ni på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.

Skolinspektionens enkät
Jag vill påminna er om att ta er tid att svara på Skolinspektionens enkät som jag skrev om i förra rektorsbrevet. Tillsammans med detta brev kommer inloggningsuppgifter till Skolinspektionens enkät. Enkäten genomförs vartannat år av alla vårdnadshavare, elever i årskurs 9 samt pedagogisk personal på skolan. Den tar 5-10 minuter att besvara och jag hoppas att ni tar er den tiden då era åsikter är värdefulla för oss här på skolan.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det även snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Kunskapsskolans egna enkät startar efter sportlovet

Om ni har några andra frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er.

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.