Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 8 mars - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Mars 2021

Då har den här veckan med heltid distansundervisning för årskurs 7-9 dragit igång. Denna gång fick vi lite mer framförhållning så vi har haft möjlighet att förbereda och planera veckans upplägg ordentligt. Trots att vi har haft flera veckor med delvis distans så för detta upplägg med sig nya utmaningar. Vi hoppas givetvis att vi har tänkt på det mesta och att våra elever får en vecka med genomtänkta lektionsupplägg och adekvat stöd för att kunna studera effektivt hemmavid.

Som jag tidigare har skrivit om så utgör studier på distans en större utmaning för vissa av våra elever. Dessa elever erbjuds att vara på skolan och vi har idag haft nästan 30 av våra högstadieelever här. Om ni anser att det finns behov för ert barn att vara på skolan helt eller delvis är ni välkomna att kontakta den personliga handledaren.

Det är svårt att veta hur denna långvariga situation med undervisning med delvis distans samt heltid distans kommer att påverka våra elevers kunskapsinhämtning på lång sikt. Det talas i media om hur välmåendet påverkas negativt men även hur studierna kan bli lidande. Det har varit en utmaning för oss på skolan att hitta ett upplägg som erbjuder våra elever det de behöver samtidigt som vi ska efterleva de restriktioner som gäller för vår verksamhet.

I samband med att vi nu har påbörjat vårt arbete med att stämma av elevernas mål så har jag haft samtal med lärarna på skolan där vi bland annat har utvärderat hur vårt upplägg har påverkat undervisningen på skolan denna termin.

Vi har valt att ha eleverna här varje dag trots att detta ger mer restid för vissa av våra elever. När de är här varje dag får vi bättre möjligheter att fånga upp dem samtidigt som de får ett socialt sammanhang med sina skolkamrater. Vår tanke med att varje dag ska ha samma upplägg har varit att ge våra elever en kontinuitet som i sin tur ger en trygghet. Utöver detta så vet vi att alla våra elever erbjuds en bra lunch oavsett hur deras förutsättningar ser ut hemma. Under den halvdag som eleverna är på skolan har vi lyckats få in alla de fasta pass som de vanligtvis har i vårt ordinarie upplägg. Det som har lagts på distans är de personliga handledningssamtalen, basgruppssamlingarna samt workshoppassen.

Trots att det mesta har varit uppochnervänt i världen så kan jag ändå konstatera att vi har lyckats bättre än vi förväntade oss. Vårt val av upplägg har visat sig hålla rätt bra trots att vi har tvingats vara kvar i det längre än väntat. Lärarna berättar att de ligger i fas med sina terminsplaneringar, de personliga handledarsamtalen fungerar utmärkt och eleverna jobbar på bra. Det blir tydligt för oss att vårt arbetssätt med personlig handledning verkar ge våra elever bättre förutsättningar att klara av denna utmanande situation.

Som det ser ut nu är det svårt att sia om veckorna som stundar men vi kommer troligen behöva fortsätta med vårt upplägg med delvis distans ytterligare i någon vecka efter vecka 10. De brister vi har identifierat har vi åtgärdat så gott det går, de innebär i korthet att vi ser över möjligheten att tidigarelägga uteidrotten samt att vi lägger till extrapass i ämnena svenska, matematik, engelska, NO och SO.

Jag kommer att återkomma i slutet av denna vecka med besked om hur nästa vecka kommer att bli för våra elever.

Om ni har några andra frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er.

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.