Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 16 april - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev april 2021

Veckan efter lovet har varit ett trevligt återseende med våra elever och situationen på skolan är lugn. Vi har på skolan under Påsklovet arbetat med att ta fram ett nytt schema för att kunna gå över till närundervisning får årskurs 7-9 när smittläget i regionen samt på skolan tillåter det.

Att vi har fått göra ett helt nytt schema är på grund av att vi med vårt ordinarie schema inte kan leva upp till de restriktioner som våra myndigheter förväntar sig av oss. I vårt ordinarie upplägg blandas våra elever mellan basgrupper samt mellan årskurser på våra undervisningspass. Det nya schemat bygger på att hålla isär basgrupper samt årskurser i möjligaste mån. Den största smittspridningen sker när eleverna är inom två meters avstånd i 15 min eller mer. Mer information om detta schema får ni under nästa vecka.

På skolan kan vi se att vi har flera bekräftade fall bland elever och ett enskilt fall i medarbetargruppen. Ingen av dessa har utsatt någon annan på skolan för en risk att bli smittad då de inte har varit på skolan under den smittsamma perioden. Jag har nogsamt följt antalet sjukanmälningar under veckan och kan konstatera att vi inte har flera sjukanmälda än vanligt och att det är en jämn fördelning bland basgrupper samt årskurser. Jag är dock medveten om att det inte är förrän i början på nästa vecka som vi får en mer verklig bild av situationen på skolan då det alltid sker en viss eftersläpning med symtom och tester från att man blivit utsatt för smittan.

Smittskyddet i vår region beskriver en situation där smittspridningen fortfarande ökar och vi har ännu inte sett att vi har hamnat på en platå. De informerar om att smittspridningen på skolor inte är drivande utan snarare en återspegling av hur smittspridningen i regionen ser ut. Utifrån detta har jag, i samråd med Kunskapsskolans centrala krisgrupp tagit beslut om att inte gå över till närundervisning för årskurs 7-9 under nästa vecka. Vi har sett fram emot att kunna öppna upp skolan och ha alla på plats hela dagarna så att vi alla kan få återgå till någon form av vår forna normalitet men det får förhoppningsvis bli vecka 17.

Det har varit värdefullt för mig att ni har hållit mig uppdaterad om läget på hemmaplan kopplat till covid -19, fortsätt att maila mig så att vi kan ha en samlad bild över situationen på skolan.

Folkhälsomyndigheten ska ta fram nya riktlinjer vad gäller testning för skolungdomar som har varit i nära kontakt med en person med bekräftad covid-19 och sedan ska regionens smittskydd skapa rutiner för detta, jag återkommer när Smittskyddet har informerat skolhuvudmännen om hur det ska gå till.

Om ni har några andra frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er.

Dejan Urukalo med personal

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.