Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 23 april - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej,

Vi har nu efter noga övervägande, tillsammans med Kunskapsskolans centrala krisgrupp, tagit beslut om att vi ska gå över till närundervisning för samtliga elever från och med nästa vecka.

Smittspridningen i regionen har enligt smittskyddet förmodligen nått en platå men situationen är inte helt säkerställd på grund av eftersläpning i statistiken. På skolan har vi en fortsatt låg frånvaro bland elever och medarbetare vilket gör att vi lokalt har en stabil situation. Det är utifrån vår lokala situation som vi har tagit beslut om att ta steget att ha alla våra elever på skolan, något som har varit vårt mål under hela terminen. Vi vet att eleverna mår bäst av att vara på skolan, både för deras kunskapsutveckling och för deras psykosociala mående. Skolverket, Folkhälsomyndigheten och vår utbildningsminister har varit mycket tydliga med att vi ska, om möjligt, gå över till närundervisning så snart som situationen tillåter. Vi bedömer nu att vi kan göra detta samtidigt som vi följer de restriktioner som finns för grundskolor.

En av förutsättningarna för att kunna genomföra denna förändring har varit att vi har fått lägga ett schema där vi i möjligaste mån kan leva upp till de restriktioner om trängsel som gäller vår verksamhet. Det nya schemat har samma upplägg som det vi har haft under terminen med den stora skillnaden att vi har alla elever på skolan samtidigt. Då den huvudsakliga smittspridningen sker i nära kontakt (inom 2 meter) under sammanlagt 15 min eller mer har vi fokuserat på att eleverna hålls i sina basgrupper så långt det är möjligt. Det innebär att de även kommer att ha workshop-passen i sin basgrupp. För att de ska få ämnesadekvat hjälp har vi lagt ett schema där lärarna flyttar runt och träffar de olika basgrupperna på deras workshoptid.

Följande har varit viktigt när vi har lagt schemat;

  • Olika start och sluttider i de olika årskurserna
  • All undervisning ska ske i basgruppen så långt det är möjligt
  • Skilja årskurserna som delar plan
  • Lunchtider som inte överlappar
  • Inga raster mer än under lunchen då övriga årskurser har undervisning

Jag gick runt till alla basgrupper på skolan igår och berättade om det nya schemat. Jag tycker att det är viktigt att de förstår att syftet med detta upplägg är att minimerar sociala kontakter på skolan. Jag beskrev även hur smittspridning sker och att schemat utgår från det. Det innebär bland annat att de ska ha rast utomhus eftersom caféet även fortsättningsvis håller stängt. De fick även information om att deras skoldagar kommer att vara kortare än vanligt på grund av att de är mer komprimerade när raster tas bort. Ju mer våra elever förstår desto lättare blir det för oss att tillsammans möjliggöra en skola där vi kan vara på plats allihopa resten av denna termin.

Idrottsundervisningen kommer att hållas här ute på Enskede IP. På grund av att omklädningsrummen hålls stängda i dessa covid-tider kommer eleverna inte att kunna duscha efter sitt pass. Eleverna kan dock byta om på en toalett på skolan innan och efter sitt pass.

Mer specifik information som gäller respektive årskurs kommer ni att få i veckobrevet. Där kommer ni även att få det nya schema.

Självklart håller vi oss uppdaterade kring hur läget ser ut på skolan och i regionen. Om vi ser en ökad smittspridning som kräver att vi går tillbaka till distansundervisning på deltid är vi förberedda för att göra detta med kort framförhållning.

Det är mycket viktigt att ni fortsätter att meddela oss om någon i familjen insjuknar i covid-19 så att vi har en korrekt bild över smittspridningen på skolan och kan fatta rätt beslut utifrån aktuell situation på skolan.

Om ni har några frågor är ni som vanligt välkomna att kontakta mig!

Jag önskar er en trevlig helg!

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.