Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Juni 2021

Hur ska vi summera ett år som detta som har bjudit på en hel del utmaningar för oss här på skolan men även för er där hemma? Restriktioner och anpassningar har följt oss ända in till avslutningen, något vi hoppas att vi ska slippa när vi ses igen efter sommaren.

Det är nära till hands att tänka på allt vi gick miste om och hur påfrestande det har varit att ständigt behöva ställa om och göra ändringar för att möta de utmaningar vi har stått inför under det här året. Men vi kan också välja att se hur mycket vi kan åstadkomma tillsammans när vi ställs inför en global pandemi som den som har sköljt över oss och förändrat våra liv i över ett års tid.

Jag är stolt och glad över att se med vilken vilja och kraft som alla medarbetare på skolan har anpassat sig och funnit lösningar för att möjliggöra att våra elever ska få undervisning i en trygg miljö. Vi har sett hur våra elever har tagit situationen på allvar och hur de har hanterat att växla mellan distansarbete och närundervisning från ena dagen till den andra utan att veta vad som väntar nästa dag. Det här året, om något, visar oss att vi kan vara lugna i att våra elever är väl rustade för en komplex och snabbt föränderlig framtid. Att ni som vårdnadshavare, med all den oro ni har att hantera, har givit oss ett enormt förtroende och stöd i vårt arbete med era barn har varit viktigt för vårt arbete här på skolan. Det är något vi är oerhört tacksamma för!

Som sagt, allt har inte varit av ondo. Jag tänker att vi tar med oss allt vi har lärt oss och tar med det in i kommande år. Inte minst alla de möjligheter som de digitala mötena har öppnat upp för.

Resultat på Kunskapsskolans enkäter
Trots detta något kaotiska år så har er nöjdhet inte förändrats nämnvärt från föregående år även om det har gått upp en del på vissa frågor. Som ni kan se på era svar nedan så har vi på Kunskapsskolan Enskede väldigt höga nöjdhetssiffror på de flesta frågor med undantag för vårt Elevdokumentationssystem (EDS). När jag läser era kommentarer i de öppna svaren så är det även där tydligt att EDS är det som ni önskar ska bli bättre. Siffrorna i tabellen är andelen vårdnadshavare som har svarat en 4:a eller 5:a på en 5-gradig skala.

Från och med nästa termin kommer det att vara möjligt för vårdnadshavare att logga in i EDS utan att gå genom sitt barns inloggning. Det kommer att underlätta för er tillgång till all dokumentation som finns där. Utöver detta behöver vi se över hur vi ska se till att det vi skriver där blir enhetligt och meningsfullt för våra elever, något vi själva ser är en brist på skolan.

Vårdnadshavare 2021

Kunskapsskolan har bra lärare

93%

Jag har tillgång till tillräckligt med information från skolan för att veta vad som är på gång på skolan

91%

Jag kan rekommendera mitt barns skola

89%

Mitt barn känner sig tryggt i skolan

92%

Mitt barn trivs i skolan

86%

Jag tror att arbetssättet/pedagogiken bidrar till en positiv personlighetsutveckling för mitt barn

88%

Mitt barn har nytta av de personliga handledningssamtalen

87%

Mitt barns personliga handledare hjälper och stöttar mitt barn

88%

Loggboken hjälper mitt barn att planera sina mål och sina studier

85%

Jag är nöjd med utvecklingssamtalen

88%

På Kunskapsskolan utvecklas mitt barns förmåga att ta eget ansvar

90%

Lärarna hjälper mitt barn i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för honom/henne

86%

EDS är ett enkelt och bra verktyg för att veta hur det går för mitt barn i skolan

61%

Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då med skolan och dess undervisning?

89%

Skolans medarbetare motverkar aktivt att någon behandlas illa

91%

Jag anser att skolan tar tag i problem när de uppstår

90%

Jag känner förtroende för rektorn på mitt barns skola

94%

Det är lätt att få kontakt med skolans medarbetare när jag har behov av det

94%

Jag har fått tillräckligt mycket information om hur Kunskapsskolan hanterar situationen kring Covid-19

98%

Mitt barns skola har hanterat situationen kring Covid-19 på ett tillfredsställande sätt utifrån rådande omständigheter

94%


I elevernas enkät kan vi vi se liknande resultat även om de generellt sett alltid svarar med en något lägre nöjdhet. Eleverna är mest nöjda med sina lärare, de är trygga och trivs på skolan. Det vi kan se sjunker något är hur nöjda de är med den personliga handledningen, vilket till viss del kan förklaras med att basgruppssamlingar samt personliga handledarsamtal har hållits digitalt under större delen av vårterminen för årskurs 7-9.

Om vi jämför resultaten mellan årskurserna ser vi att eleverna i årskurs 6 är mindre nöjda än elever från tidigare år. Något som vi själva förväntade oss eftersom det har varit en del turbulens under denna termin. Vi har satt in extra personal under terminen för att jobba med att skapa bättre trygghet för eleverna i årskurs 6 vilket har givit resultat.

Fokus under nästa år kommer att bli att arbeta mer med gruppfrämjande aktiviteter, vilket har varit svårt under detta år. Vi kommer även att arbeta med att höja kvaliteten på basgruppssamlingar samt de personliga handledarsamtalen.

Nu vill vi alla på Kunskapsskolan Enskede önska er alla en härlig sommar. Till er som lämnar oss vill vi rikta ett stort tack för att vi har fått äran att ha era barn på vår skola i 4 år och vi önskar dem alla ett stort lycka till framöver! När jag ser hur fina de är på deras avslutningslunch så hyser jag inga tvivel på att de är väl rustade för det som väntar.

Jag avslutar med delar av en text från en elev i årskurs 9. Hon skriver till de elever som ska börja i årskurs 6 efter sommaren.

“Jag hoppas verkligen att alla elever efter oss kommer att uppskatta och ta hand om våra lärare som vi har, eller i alla fall jag, de förtjänar världen. Mina lärare lärde mig inte bara kunskap, de lärde mig hur man bygger struktur, hur man pluggar, hur man ska vara som en person och en vän, hur man visar respekt, allt det viktiga i livet men framför allt visade de att det var okej att vara sig själv. Att man får sticka ut, att man får ha andra intressen och att man får vara den man är. Att man aldrig ska vara rädd för att visa vem man är och jag kan inte säga tack nog till mina lärare för att de hjälpte mig med det. Att de accepterade mig för den jag är och stöttade mig genom allt och att de verkligen förstod mina problem och att de behandlade mig på ett sätt som gjorde att jag kände mig sedd, nu är det er tur att känna er sedda och hitta er själva. “


“Ni kommer att älska den här skolan så mycket. Innan jag bytte hatade jag att komma till skolan, alltså jag avskydde det. Men nu i den här skolan älskade jag det, jag vet det låter skumt men seriöst, jag älskade att vara i skolan. Lokalerna, vännerna och personalen fick det att kännas som ett andra hem. Jag kände mig så otroligt bekväm i skolan och det kändes som ett andra hem. Jag seriöst ville hellre gå i skolan på helgerna än att bara vara hemma och chilla, jag skulle kunna omvandla lördagen till en skoldag så mycket älskade jag KS. Är ledsen över att lämna men nu är det någon annans tur att känna så. Allting bra har ett slut, för utan ett slut har det ingen början.”

Dejan Urukalo med medarbetare
Kunskapsskolan Enskede

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.