Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 17 januari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Information om covid-19 samt situationen på skolan

Vi befinner oss i en situation med stor och omfattande smittspridning av covid-19. På grund av detta valde vi att inleda terminen med digitala utvecklingssamtal för att senarelägga dagen då vi alla skulle vara tillbaka på skolan efter julledigheten.

Under de inledande dagarna kan vi se att vi har en hel del frånvaro bland våra elever, idag är nästa 100 elever sjukanmälda. Frånvaron bland medarbetarna är än så länge inte lika omfattande. Till skillnad från tidigare så är det nu många som är hemma på grund av covid-19, antingen för att man själv är smittad eller för att någon i familjen är det.

Det har inkommit mail från er vårdnadshavare under hela helgen och jag har inte hunnit svara på dessa, men vill tacka för att ni tar er tid att maila mig. Det underlättar i vårt arbete att kunna ta beslut om hur vi ska planera för verksamheten den närmaste tiden. Så fortsätt maila mig information som är relaterad till covid-19 i familjen.

Utifrån nuläget kan vi utgå från att frånvaron bland elever samt medarbetare kan komma att öka ytterligare de närmaste veckorna. Vår ambition är att skolan ska hålla öppet precis som vanligt men vi är beredda på att ställa om ifall frånvaron bland medarbetarna kommer upp i nivåer där det blir svårt att behålla det ordinarie schemaupplägget.

Då de lärare som är på plats har fullt upp med att bedriva undervisning har vi svårt att erbjuda digitala alternativ för de elever som är hemma av olika anledningar. Vi ser därför över hur vi kan anpassa kommande veckors mål så att de ska kunna genomföras hemma. Elever som behöver hjälp med sina arbetsuppgifter kan även maila sina lärare som kommer att göra vad de kan för att svara under dagen.

Jag har fått en hel del frågor kring vad som gäller med testning, karantän med mera. Som jag tidigare har informerat om så följer vi Folkhälsomyndighetens samt Stockholm smittskydds direktiv samt rekommendationer. Informationen som följer är det som gäller just nu men det kan komma att ändra sig med kort varsel.

Vid symtom på sjukdom såsom feber, snuva, hosta, halsont eller andra sjukdomssymtom

  • Stanna hemma (gäller alla)
  • Testa dig med PCR-test, snabbtester ska enligt Folkhälsomyndigheten och regionens smittskydd inte användas.
  • Om du testar positivt ska du stanna hemma i minst 7 dagar, du kan gå tillbaka till skolan efter 7 dagar om de sista två dygnen varit feberfria och du känner dig frisk.
  • Om du testar negativt ska du stanna hemma tills du känner dig frisk, du kan gå tillbaka till skolan när du känner dig frisk och haft minst ett dygn utan feber.

Om någon i hushåller känner sig sjuk kan friska familjemedlemmar gå till skola under tiden som testsvar inväntas.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

  • Stanna hemma i minst 7 dagar från den dag den smittade genomförde sitt test, det är bara personer som inom de senaste 6 månaderna har haft bekräftad covid-19 som undantas från den rekommendationen.
  • Om du själv får symtom ska du boka PCR-test via regionen.

Tidigare rekommenderade regionen att personer som varit utsatta för smitta skulle testa sig för covid-19 även om de inte har symtom, detta har nu ändrats på grund av mycket hög belastning vad gäller testning. Regionen rekommenderar fortfarande att alla med symtom ska testa sig för covid-19.

Jag kommer löpande att hålla er uppdaterade om hur situationen på skolan är. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att maila mig.

Dejan Urukalo
Rektor
Kunskapsskolan Enskede

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.