Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 21 januari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Nuläge på skolan samt beslut inför vecka 4

Vi har under veckan haft en stadigt ökande frånvaro bland elever och medarbetare. En hel del behöver stanna hemma i karantän men majoriteten är sjuka i covid-19.

Bland våra lärare är frånvaron uppe i 40% samtidigt som 25% av våra elever är hemma. Vi har med övrig personal och vikarier lyckats hålla verksamheten igång men det är självklart påfrestande för alla som är på plats att få ihop dagarna så att våra elever får den undervisning och det stöd de behöver. Min bedömning är att frånvaron kommer vara på samma höga nivåer nästa vecka. Efter det hoppas jag på att det successivt kommer att lätta upp.

Några av de utmaningar som den höga frånvaron utgör är att medarbetarna på skolan får en högre arbetsbelastning samtidigt som vi har elever som är hemma och som därmed kommer efter i sitt skolarbete.

Utifrån rådande situation har jag beslutat att låta alla årskurser vara hemma en dag vardera under nästa vecka så att verksamheten kan få en liten andhämtning och så att de elever som är hemma på grund av sjukdom eller familjekarantän kan få mer stöttning. Vi har valt en dag då eleverna inte har idrott eller praktiskt estetiska ämnen. Under den dag som eleverna är hemma kommer lärarna att erbjuda ett upplägg med digitala lektioner samt arbetsuppgifter.

Under nästa vecka kommer årskurs 6 att vara hemma på tisdag, årskurs 7 hemma på onsdag, årskurs 8 hemma på måndag och årskurs 9 hemma på torsdag. Alla elever är välkomna att komma till skolan och äta lunch under den dag de arbetar hemifrån. Det specifika upplägget för respektive årskurs kommer att skickas med i veckobrevet senare idag.

Vi hoppas att vi inte kommer behöva göra ytterligare åtgärder, om vi hamnar i ett värre frånvaroläge så kommer jag att informera er om åtgärder så snabbt som möjligt. Vi är tacksamma för den förståelse ni visar när vi kommer med schemaändringar med kort framförhållning.

Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
Igår, den 20 januari, förändrade Folkhälsomyndigheten flera av sina rekommendationer på grund av den stora smittspridningen i samhället. Jag beskriver dessa förändringar nedan. Det regionala smittskyddet kan ha lokala anpassningar av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi håller oss uppdaterade kring detta och informerar er vid behov.

Vid bekräftad covid-19:
Den som har covid-19 bekräftat ska stanna hemma i minst fem (tidigare sju) dagar, två sista dygnen ska vara feberfria och man ska känna sig frisk. Detta gäller även dem som inte har tagit något test.

Hushållskontakter:
Hushållskontakter ska vara hemma i fem (tidigare sju) dagar räknat från den bekräftat sjuka personens första symtom.

Undantag från rekommendationen om att stanna hemma från sitt arbete/skola om man är en hushållskontakt:

  • Personer som har vaccinerats med tre doser undantas och kan gå till arbetet/skolan
  • Personer som har haft covid-19 de senaste 3 månaderna undantas och kan gå till arbetet/skolan.
  • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder undantas.

Prioritering i testning:

  • Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering vad gäller testning av personer med symtom. Elever i grundskolan och gymnasieskolan ska prioriteras enligt de nya prioriteringarna.

Snabbtester:

  • Positivt provsvar på ett snabbtest behöver inte följas upp med PCR och ska hanteras som ett positivt PCR.

För mer information kan ni gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Som jag skrev tidigare så får jag många mail nu med information från vårdnadshavare i frågor som rör covid-19. Informationen är fortsatt värdefull för oss på skolan så maila mig även om jag inte hinner svara på alla mail. Ni är även välkomna att maila frågor eller funderingar.

Dejan Urukalo
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.