Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

November 2022

Välkommen tillbaka efter höstlovet!

Fredagen innan lovet avslutades med olika roliga basgrupps-aktiviteter och maskerad för både stora och små. Även fast skolan i grunden handlar om att anstränga sig och lära sig massor av nya saker, är det också viktigt att kunna stanna upp och leka lite emellanåt! Jag hoppas ni alla haft möjlighet att ha någon form av extra ledighet och samlat kraft inför terminens avslutande sju veckor!

Mitterminsprognos
Under veckan inför lovet har vi erbjudit alla elever och deras vårdnadshavare ett mitterminssamtal. Lärarna gör en prognos i sina respektive undervisningsämnen som baserar sig på det som läraren har sett av elevens kunskaper i relation till det som läraren fram tills dess undervisat om. Därmed kan det skilja sig lite mellan olika ämnen, då olika ämnen kommit olika långt. Prognosen är ett underlag för ämneslärare, handledare och elev att prata om hur eleven ligger till i förhållande till sina mål - och vilken insats som krävs för att nå dit. Prognosen är inte ett färdigt betyg.

Nationella prov vecka 46
Under vecka 46 genomförs de muntliga nationella proven i svenska, matematik och engelska för både årskurs 6 och årskurs 9. Den muntliga delen av de nationella proven är en del i den sammanvägda bedömningen av det nationella provet som slutförs nästa termin genom de skriftliga delarna.

Informationsmöten 24:e november och 28:e november
Vi genomför informationsmöten på skolan inför antagningen till årskurs 6 till höstterminen 2023 torsdag den 24/11 och måndag den 28/11 på kvällstid. Informationsmötet riktar sig främst till de som har barn som står i kö hos oss.

Moderna språk är viktigt
Språkkunskaper blir allt mer efterfrågat på arbetsmarknaden. Alla som läser språkval läser 17 ämnen och söker till gymnasiet med summan av betygspoängen från 17 ämnen. De som inte läser språkval ansöker till gymnasiet med summan av betygspoängen på 16 ämnen. Modersmål räknas inte som ett 17:e ämne, men alla som får betyg i modersmål kan räkna med det i summan av sina 16 bästa betyg.

Kalendarium
v46 - Muntliga nationella prov för åk 6 och åk 9.
16/12 - Hemstudiedag och betygsättning
22/12 - Julavslutning
9/1 - Skolstart VT 23

Med vänlig hälsning
Martin Norin
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.