Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Hoppas ni har fått en bra start på det nya året, trots de stora utmaningar som gör sig påminda i både vårt närområde och i vår omvärld.

Skolåret 2023 har startat mycket positivt! Eleverna har generellt sett kommit igång väldigt bra och detsamma gäller både våra nya och gamla medarbetare! Lässatsningen kommer fortsätta i alla årskurser under vårterminen i och vi hoppas att det på sikt ska ge positiva effekter i alla teoretiska ämnen. Måluppfyllelsen i årskurs 9 ser riktigt bra ut efter julbetygen och eleverna är på god väg att nå sina slutmål.

Skolenkäten från Skolinspektionen - ditt svar är viktigt för oss
Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av eleverna årskurs 8. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du inte vill att ditt barn i årskurs 8 ska svara på enkäten ber vi dig att meddela ditt barns handledare om detta.

Informationsblad om skolenkäten med kod för inloggning bifogas detta rektorsbrev.

Gymnasievalet 15 februari och 15 maj
För elever i årskurs 9 går vi nu in i perioden med gymnasieval. Eleverna behöver aktivera sitt konto på gymnasieantagningens portal och ska senast den 15 februari göra sitt första val där julbetygen ligger till grund. Den 15 maj görs det slutgiltiga gymnasievalet och ansökan grundar sig då på elevernas slutbetyg från juni. Vår studie- och yrkesvägledare följer upp varje enskild elev under processen och säkerställer att alla elever gjort tillräckligt många val.

Vinteridrottsdag 9 mars
Den 9 mars är det vinteridrottsdag på skolan. Skolan kommer bland annat att arrangera en skidresa till Kungsberget samt en del andra vinteraktiviteter. Mer information om detta skickas ut med veckobreven i februari.

Nytt workshop-bokningssystem från höstterminen 2023
Från och med höstterminen 2023 kommer vi att införa ett nytt digitalt system för bokning av workshop. Detta gör att eleverna kommer få ännu bättre förutsättningar att vara delaktiga i planeringen av sin skoldag. Det blir möjligt för eleverna att boka in sig på olika workshops digitalt där det blir enkelt att se vilka lärare som är tillgängliga, vid bokningen kan eleverna skriva in om de önskar hjälp med något speciellt eller önskar redovisa, lärarna kommer också på ett bättre sätt kunna följa upp elevernas närvaro. Allt blir synligt i elevens personliga schema. Mer information om detta kommer längre fram.

Planerat underhållsarbete på skolan
Till starten av höstterminen 2023 planerar vi att byta alla golvmattor i workshop på plan 1 och 2 samt installera en AC i salen för Hem-och konsumentkunskap. Vi kommer även genomföra förbättringsarbeten i våra NO-salar. Arbetet kommer utföras när eleverna inte är på skolan.

Med vänlig hälsning
Martin
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.