Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Hej!

Nu har vi arbetat oss in en tredjedel i vårterminen och närmar oss flera säkra vårtecken. Jag pratar om ljusare dagar, varmare sol, spirande snödroppar samt nationella prov och elev- och föräldraenkät. Vi har nu fem intensiva veckor framför oss fram tills nästa skollov som är påsklovet som inleds med långfredag den 7 april.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
På måndag den 6 mars så öppnar Kunskapsskolans årliga enkätundersökning för elever, och föräldrar. Ni kommer att få ett mejl med en länk till den digitala enkäten. Om ni är vårdnadshavare för mer än ett barn på skolan så kommer ni att få mer än en länk. Om ni är två vårdnadshavare önskar vi att båda svarar.

Enkäten är öppen till den 19 mars och vi önskar er hjälp med att nå en hög svarsfrekvens. Det är viktigt för oss att höra era åsikter och era svar är ett viktigt underlag för skolans fortsatta kvalitetsarbete.

Förra året upptäckte vi att mejlet som gått ut hamnat i skräpposten hos en del. Om ni inte har fått mejl den sjätte eller sjunde mars så kontrollera skräpposten. Har ni inte fått det där så hör av er!

Nationella prov
De nationella proven genomförs i både årskurs 6 och årskurs 9. De nationella proven i moderna språk för årskurs 9 är först ut och genomförs onsdag 8 mars. Det kan vara intressant att veta att de nationella proven i moderna språk inte är obligatoriska, men Kunskapsskolan i Sverige har valt att genomföra dem för att kvalitetssäkra utbildningen. Därefter följer nationella prov i svenska för årskurs 6 och 9 och sen rullar det på i snabb takt. Ni hittar alla datum för de nationella proven på Skolverkets hemsida.

Skolan beviljar inte ledigheter för elever under de nationella proven

Sambedömning av de nationella proven
Kunskapsskolan Enskede sambedömer de nationella proven tillsammans med ämneslärare från fyra andra Kunskapsskolor för att säkerställa både likvärdig och rättssäker bedömning. De nationella proven är ett viktigt underlag i betygsättningen och ska väga tungt, men det är samtidigt ett underlag av flera.

Skolenkäten från Skolinspektionen - svarstiden förlängd till 7 mars
Skolinspektionen har förlängt svarstiden med anledning av att vårdnadshavare i Sveriges skolor har för låg svarsfrekvens. Nu är svarstiden förlängd till den 7 mars 2023.

Med vänlig hälsning
Martin
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.