Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Linus Gellerstedt berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej och välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Fruängen! Hoppas sommaren varit fin och att både föräldrar och elever är redo för ett spännande läsår.

Skolstart
Skolstarten har varit mycket trevlig och första veckan har bland annat innehållit utvecklingssamtal för årskurs 7-9 och introduktionsutbildning för sexorna. Torsdag den 5 september är det föräldrautbildning för alla nya föräldrar på skolan, mer information kommer från arbetslagen kring tider och upplägg. Vecka 36 kommer årskurs 9 att åka till Barnens Ö för att starta igång sista läsåret på KS Fruängen på bästa sätt tillsammans. Förra året åkte vi för första gången på lägerskola till Barnens Ö och tanken är att det ska bli en långlivad tradition för Fruängen.

Skollunch
Som ni vet började vi den här terminen med vårt nya måltidskoncept tillsammans med vår nya leverantör Närda. Vi har tyvärr stött på flera olika problem nu i uppstartsfasen. Vi arbetar intensivt med att lösa problemen på Kunskapsskolan centralt och lokalt på Fruängen. Vi har en intensiv och tät dialog med Närda för att skyndsamt lösa matleveranserna, upplägg för uppvärmning och för att säkerställa att vi får all specialkost vi har beställt. Vi är självklart mycket missnöjda med denna uppstart och att Närda inte har levererat det de har lovat. Så fort jag har mer information kommer jag att meddela er denna.

Resultat 18/19 & målsättningar 19/20
Betygsresultaten förra läsåret låg på en hög nivå jämfört med både Stockholms stad och riket. Genomsnittligt meritvärde hamnade på 270 poäng och skolans SALSA-värdet blev 21. SALSA-värdet är ett statistiskt mått som används av bland annat skolverket för att bättre kunna jämföra skolor. Ett SALSA-värde på 21 innebär att eleverna i genomsnitt uppnått 21 betygspoäng mer (vilket motsvarar drygt åtta betyg) än vad som är det förväntade resultatet givet olika faktorer som exempelvis föräldrars utbildningsbakgrund och andel pojkar/flickor (ni hittar mer info om SALSA på Skolverkets hemsida). Samtidigt överensstämmer Fruängens resultaten på nationella prov och betyg betydligt bättre än genomsnittet. Även resultatet på det så kallade Stockholmsprovet (matematikprovet som ettorna på gymnasiet i Stockholm gör årligen) visar att matematikkunskaperna som eleverna har med sig från Fruängen är mycket robusta (top 5 i Stockholm förra året).

Varje år analyserar vi verksamheten grundligt och ur många perspektiv. Vi använder då information från betygsresultat, våra enkäter, observationer, undersökningar, samtal och övrig input från lärare, elever och vårdnadshavare. Det hela utmynnar sedan i en kvalitetsplan för läsåret med 10 områden där vi sätter upp mål och planerar in aktiviteter och processer för att nå målen. Skolans övergripande mål i år är att öka studieron i skolan genom att målmedvetet aktivera eleverna under hela skoldagen. Det innebär att fokus på detta kommer att genomsyra såväl planering som genomförande av undervisningen och extra viktigt blir workshop. Där har vi sett över såväl möblering som bemanning under sommaren och vi kommer att fortsätta att förfina våra verktyg för att motivera och aktivera eleverna i workshop.

Webbfilter
Kunskapsskolan inför från och med skolstarten ett webbfilter på alla skolor. Detta sker för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några andra kunskapsskolor med mycket positivt resultat där vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Med vänlig hälsning,
Linus Gellerstedt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.