Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Linus Gellerstedt berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej,

En mycket annorlunda termin går mot sitt slut och eleverna har kommit in på upploppet. Den speciella situationen som råder i samhället fortsätter att påverka skolan och eleverna på olika sätt. Vi ser exempelvis försiktigt positiva tecken i en högre närvaro bland elever och lärare, vidare har ett par lärare av privata skäl jobbat eller kommer att jobba med undervisning på distans. Det sker exempelvis genom förinspelade lektioner, gemensamma digitala lektioner i Google Meet, individuell respons digitalt och examination och redovisningar på distans. Överlag har det fungerat bra för skolan givet det utmanande läget och både elever och medarbetare ska återigen berömmas för sin flexibilitet och anpassningsförmåga.

Enkäter
Enkäter är en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete och jag vill tacka alla som svarat och därmed bidragit till skolans utveckling. Resultaten från skolans tre enkäter samt Stockholms stads enkät för årskurs åtta är nu klara och vi har börjat analysarbetet inför nästa års kvalitetsplan. Vi ser mindre förändringar i Kunskapsskolans elev- och föräldraenkäter; trygghet ökar i både elev- och föräldraenkät, medan nöjdhet med personlig handledning backar marginellt i elevenkäten. Glädjande nog ser vi en tydlig ökning i Stockholms stads årliga undersökning för åttondeklassare.

Skolavslutning
Årets skolavslutning, onsdagen 10 juni, kommer att anpassas till situationen och myndigheternas riktlinjer, men vi vill samtidigt så långt det är möjligt försöka ge eleverna en fin och minnesvärd skolavslutning. Särskilt gäller det naturligtvis våra kära nior som lämnar oss efter fyra år. Mer detaljer om avslutningen får ni i veckobrevet från respektive arbetslag.

Skolans lokaler
Som vi tidigare har berättat så håller staden på med ett detaljplanearbete för området där skolan ligger. Sedan förra rektorsbrevet har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att följa förvaltningens rekommendationer angående tillfälligt bygglov för skolverksamhet, vilket innebär att skolans verksamhet kommer att fortgå, samtidigt som vi har gott om tid att hitta en lösning för framtiden.

Hoppas att ni kan njuta av vårvädret och att ni håller er friska!

Med vänlig hälsning,
Linus Gellerstedt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.