Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 15 januari - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Linus Gellerstedt berättar om händelser på skolan.

2021-01-15

Hej

Första veckan på vårterminen har varit bra med god studiero, glada elever och bra utvecklingssamtal där våra elever, lärare och ni föräldrar lägger grunden för terminens skolarbete. Utvecklingssamtalet är en betydelsefull del i att ge eleven goda möjligheter att påverka sin egen utbildning. Vi tycker också att vi lyckats relativt väl med att öka avståndet i skolan, samt minska resandet och på så sätt kunna bidra till att hålla tillbaka smittan.


Distansundervisning
Skolan kommer att ha en blandning av distans- och närundervisning även under de kommande två veckorna (mån 18/1 - fre 29/1). Vår sammantagna bedömning av vad som blir bäst, med tanke på både vårt uppdrag med anledning av pandemin och skolans övriga uppdrag, är att fördela tiden på skolan jämt mellan årskurserna under vecka 3 och 4 enligt schema nedan.

v.3

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

år 6

Skolan

Distans

Skolan

Distans

Skolan

år 7

Distans

Skolan

Distans

Skolan

Distans

år 8

Skolan

Distans

Skolan

Distans

Skolan

år 9

Distans

Skolan

Distans

Skolan

Distans


v.4

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

år 6

Distans

Skolan

Distans

Skolan

Distans

år 7

Skolan

Distans

Skolan

Distans

Skolan

år 8

Distans

Skolan

Distans

Skolan

Distans

år 9

Skolan

Distans

Skolan

Distans

Skolan

Precis som under terminens första vecka (v. 2) kan lärarna i respektive årskurs kalla vissa elever till skolan varje dag då vi bedömer att det är nödvändigt för eleven. När eleverna inte är på skolan har de undervisning på distans i Google Meet genom lektioner med närvarokrav, samt workshop där eleven kan få individuellt stöd eller återkoppling av ämnesläraren.

Alla elever erbjuds skollunch varje dag. Om eleven deltar i undervisningen hemifrån så kan eleven komma på sin ordinarie lunchtid och äta i matsalen. Vi vill gärna att ni anmäler detta via mail till elevens handledare.

Upplägget från vecka 5 och framåt är ännu inte bestämt, men mycket pekar på att blandningen av distans- och närundervisning fortsätter åtminstone fram till sportlovet (vecka 9). Besked om detta kommer under vecka 4, senast torsdag den 28 januari. Redan nu kan jag meddela att vi planerar för att årskurs 6 kommer att vara i skolan varje dag från och med 1 feb (v. 5). Vi fortsätter att noga bevaka vad Smittskyddet, Stockholms stad och de statliga myndigheterna säger och kommer att justera vår planering efter deras riktlinjer och rekommendationer vid behov.

Nationella prov
Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven för årskurs 6 och 9 vårterminen 2021.

Nya kursplaner
Den 1 juli 2021 införs nya kursplaner för Sveriges grundskolor. De nya kursplanerna innebär ingen förändring av betygssystemet, däremot innebär det justeringar i kunskapskraven. Mer information från Skolverket hittar du här. Vi på skolan kommer att förbereda och implementera de reviderade kursplanerna under vårterminen.

Enkäter från Skolinspektionen och Stockholm stad
Vartannat år genomförs skolenkäten på uppdrag av Skolinspektionen. Den 18 januari är det dags igen för oss på Kunskapsskolan Fruängen. Enkäten besvaras av elever i årskurs 9, samt av lärare och vårdnadshavare. Enkäten besvaras mellan 18 januari och 1 mars och separat information kommer att skickas ut. Vårdnadshavare besvarar enkäten digitalt och eleverna besvarar enkäten på plats i skolan.

Stockholms stad genomför årligen enkäter med elever i årskurs 8. Kommunens enkät pågår mellan den 1 februari och den 26 februari och genomförs på liknande sätt som Skolinspektionens enkät.

Som vanligt är ni är välkomna att höra av er till mig om ni har frågor eller funderingar.

Nu hoppas jag att ni får tillfälle att njuta av det vackra vintervädret och att vi snart får uppleva ljusare tider på flera sätt!

Med vänlig hälsning,
Linus Gellerstedt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.