Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Linus Gellerstedt berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2021

Hej,

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Fruängen! Jag hoppas att ni har haft en bra sommar med möjligheter till vila och att kanske träffa nära och kära för första gången på ett tag!

Kvalitetsarbete
Vi som arbetar på skolan har varit igång i några veckor nu med att förbereda och planera inför läsåret och vi tror att vi har ett mycket bra skolår framför oss. Varje år genomför vi utvärderingar och analyser av föregående läsår, vilka sedan ligger till grund för skolans kvalitetsplan. Förra året kunde vi till exempel konstatera att våra elever upplevde ökad trygghet och trivsel (+7%), stödet från den personliga handledaren i skolan ökade (+10%) och elevernas upplevelse av att det är enkelt att få hjälp av en lärare gick upp kraftigt (+15%). På det hela taget såg vi en stark uppgång i elevenkäten förra året vilket är väldigt glädjande. De enskilda frågorna i enkäten ger oss samtidigt information om vad vi gör riktigt bra och vad vi kan fortsätta att förbättra.

Analysen av enkäterna, resultaten och förra läsåret som helhet har mynnat ut i ett antal fokusområden för detta läsår. Vi kommer exempelvis lägga extra fokus på våra viktiga workshops kommande år. Vi kommer också vidareutveckla hur Kunskapsporten används som planeringsverktyg, vi kommer att lägga mycket krut på att förbereda oss för de reviderade kursplaner som Skolverket tagit fram inför nästa läsår och vi kommer också att fortsätta bygga på att förstärka och vidareutveckla vårt och elevernas arbete kring trygghet och trivsel på skolan.

Betyg
Våra nior gick ut med ett meritvärde på 258 (snitt för Sverige cirka 231) och en gymnasiebehörighet på 97% (snitt för Sverige cirka 86%). Betygsresultaten och våra betygsprognoser pekar mot att årets nior kommer att nå lite högre resultat gällande meritvärde, samtidigt som vi kommer att behålla våra starka siffror gällande gymnasiebehörigheten.

Läsåret 2021-22
Vi har två nya medarbetare på skolan - Jon Sund som arbetar som bildlärare under året och Franco Villarreal som är spansklärare.

En relativt stor nyhet för er föräldrar är att ni snart kommer att kunna logga in på våra system genom Bank-id. Ni kommer då att ha tillgång till planeringar, studieresultat och inte minst en digital föräldrautbildning på flera olika språk. Information och instruktioner skickas ut av respektive arbetslag.

Kunskapsskolan Fruängen har i år 430 elever och drygt 40 medarbetare. Vi har sex basgrupper per årskurs i åk 7-9 och tre basgrupper i årskurs 6. Lärarna är organiserade i årskurslag som har ett nära samarbetet kring den personlig handledningen och elevernas skolsituation i stort.

Riktlinjer för covid-19
Även om läget får ses som betydligt bättre än under våren tack vare vaccinationer så ligger många restriktioner kvar tills tills vidare.

  • Vi fortsätter att följa läget noggrant både regionalt och nationellt och uppdaterar er som fort som möjligt om eventuella förändringar och lättnader.
  • Alla som upplever symtom på covid-19 ska stanna hemma och beställa PCR-test via vården.
  • Alla bekräftade fall ska meddelas skolan skyndsamt så att vi kan genomföra eventuell smittspårning.
  • Att bedriva undervisning på distans som en förebyggande åtgärd som förra läsåret är inte längre möjligt då regeringen har ändrat i förordningen, men övriga förebyggande åtgärder ligger fast, till exempel förstärkt städning, förstärkta rutiner i samband med skollunch, utplacering av handsprit och affischer, förbud mot externa besökare i skolan och så vidare. Självklart kommer vi också att fortsätta att prata med våra elever om hur de kan bidra till att motverka smittspridning.
  • Folkhälsomyndigheten har olika rekommendationer vid hemkomst från utlandet beroende på vart man har varit, om ni har varit utomlands kan ni läsa mer om vad de rekommenderar här.
  • Mer information om vad som gäller vid bekräftad covid-19 i familjen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, information om symtom och testning finns på 1177 Vårdguidens hemsida.


Viktiga datum 2021-22

15 sept

Studiedag

v. 44

Höstlov

22 dec

Terminsavslutning

11 jan

Terminsstart

9 feb

Studiedag

v. 9

Sportlov

v. 15

Påsklov

27 maj

Lov

3 juni

Studiedag

10 juni

Skolavslutning

 

Hör gärna av er till mig eller de andra medarbetarna på skolan om ni har frågor eller funderingar, kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida kunskapsskolan.se/fruangen. Tydligast information i generella frågor kring skolan får ni i regel från vår koordinator Maria (maria.fagerlund@kunskapsskolan.se).

Jag ser fram emot ett roligt och givande läsår tillsammans med lärarna, eleverna och er!

Med vänlig hälsning,
Linus Gellerstedt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.